Hjem

Det psykologiske fakultet

Forskningsgrupper ved Det psykologiske fakultetet

Forskningen ved fakultetet er organisert i forskningsgrupper rundt ulike temaområder. Forskningsgruppene utarbeider selv forskningsplaner som spesifiserer tematisk område, forskningsmålsetting, bidrag til rekruttering og forskerutdanning, ekstern finansiering, nasjonale og internasjonale samarbeidsrelasjoner samt gruppesammensetning og ledelse.

HEMIL- senteret

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • Bergen Stress and Sleep group (BSSG)
  Gruppen jobber primært med grunn- og translasjonsforskning knyttet til stress og søvn, og konsekvenser for generell helse og sykdom - både mental og fysisk.
   
 • Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)
  Gruppens primære fokus er på anvendte og grunnleggende problemstillinger ved opplæringen i kriminalomsorgen og grunnleggende forutsetninger for intellektuell og akademisk utvikling.
   
 • Bergen fMRI-gruppe (fMRI)
  Gruppens forskning fokuserer på studier av hjernen relatert til et bredt spekter av kognitive og emosjonelle funksjoner, inkludert hjernelateralisering, tale og språk, oppmerksomhet, kognitiv kontroll, samt applikasjon til en rekke kliniske tilstander, som f.eks. schizofreni, slag, depresjon, autisme, PTSD. Gruppen driver også avansert metodeutvikling innenfor funksjonell og strukturell hjerneavbildning.

  Det er i tillegg to undergrupper under FMRI gruppen i Bergen:
   
  • Depresjon og funksjon (MCF)
   Gruppens forskning fokuserer på forhold mellom faktorer som kan bidra til den høye risiko for tilbakefall ved MDD (Major Depression Disprder).
    
  • Auditiv Persepsjon (BeRG-AP)
   Gruppens hovedinteresse er å kartlegge hjerneaktivitet relatert til persepsjon og kognitiv prosessering av lyder, spesielt språklige lyder og musikk.
 • Bergen logopediforskning (B.LOG)
  Gruppen fokuserer på utviklingsmessige og ervervete språkvansker i alle aldersgrupper
   
 • Klinisk kognitiv neurovitenskp (C-CNS)
  Gruppens hovedinteresse er å karakterisere adferd knyttet til både normal funksjon og til neuropsykiatriske lidelser hos alle aldersgrupper.

Insitutt for klinisk psykologi

Institutt for pedagogikk

 • Digitale læringsfellesskap (DLC)
  Forskningsgruppen har siden oppstart i 2007 hatt et spesielt fokus på forskingsvirksomhet innen IKT og læring.
   
 • Kunnskap, utdanning og demokrati (KUD)
  De tre hovedbegrepene; kunnskap, utdanning og demokrati reflekterer gruppens interesseområder og forskningsprosjektene er situert innenfor områder hvor to (eller alle tre) av disse begrepene overlapper.
 • Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk (UPP)
  UPP består av tre noder som samlet arbeider for å heve undervisningsprofesjonaliteten gjennom forskning på praktiske og teoretiske perspektiver ved undervisningen.

Institutt for samfunnspsykologi