Hjem

Det psykologiske fakultet

Forskergrupper ved fakultetet

Forskningen ved fakultetet er organisert i forskergrupper ved fem institutter og to sentre. Tema for forskningen er psykologi, læring og utdanningsforskning og globale spørsmål.

HEMIL- senteret

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • Bergen Stress and Sleep group (BSSG)
  Gruppen jobber primært med grunn- og translasjonsforskning knyttet til stress og søvn, og konsekvenser for generell helse og sykdom - både mental og fysisk.
   
 • Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)
  Gruppens primære fokus er på anvendte og grunnleggende problemstillinger ved opplæringen i kriminalomsorgen og grunnleggende forutsetninger for intellektuell og akademisk utvikling.
   
 • Bergen fMRI-gruppe (fMRI)
  Forskningsfokus på studier av hjernen relatert til kognitive og emosjonelle funksjoner, inkludert hjernelateralisering, tale og språk, oppmerksomhet, kognitiv kontroll, relatert til en rekke kliniske tilstander, som f.eks. schizofreni, slag, depresjon, autisme, PTSD. 
  Det er i tillegg to undergrupper under FMRI gruppen i Bergen:
   
  • Depresjon og funksjon (MCF)
   Gruppens forskning fokuserer på forhold mellom faktorer som kan bidra til den høye risiko for tilbakefall ved MDD (Major Depression Disprder).
    
  • Auditiv Persepsjon (BeRG-AP)
   Gruppens hovedinteresse er å kartlegge hjerneaktivitet relatert til persepsjon og kognitiv prosessering av lyder, spesielt språklige lyder og musikk.

Insitutt for klinisk psykologi

 • Forskningsgruppen
  Tematisk faller gruppens aktivitet inn under fakultetets hovedforskningsområde ”helse” med fokus på mental helse, hvor angst, søvn og helsepsykologiske tema har vært mest fremtredende.

Institutt for pedagogikk

 • Digitale læringsfellesskap (DLC)
  Forskningsgruppen har siden oppstart i 2007 hatt et spesielt fokus på forskingsvirksomhet innen IKT og læring.
   
 • Kunnskap, utdanning og demokrati (KUD)
  De tre hovedbegrepene; kunnskap, utdanning og demokrati reflekterer gruppens interesseområder og forskningsprosjektene er situert innenfor områder hvor to (eller alle tre) av disse begrepene overlapper.
 • Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk (UPP)
  Gruppen består av tre noder som samlet arbeider for å heve undervisningsprofesjonaliteten gjennom forskning på praktiske og teoretiske perspektiver ved undervisningen.
 • Spesped (Special needs education/SNE)
  Forskning innen spesialpedagogiske tema som språkvansker, lese- og skrivevansker, reguleringsvansker, elevers medvirkning, evnerike barn og tverrfaglig samarbeid. 

Institutt for samfunnspsykologi

Forskning ved våre to sentre: