Hjem

Det psykologiske fakultet

Undervisningsklinikkene ved Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet har fire poliklinikker som tjener til opplærings- og/eller forskningsformål.

Alle undervisningsklinikkene tar i mot pasienter, og studenter såvel som ansatte er underlagt lov om taushetsplikt. Klinikkene er underlagt og fordelt på to av instituttene ved Det psykologiske fakultet. Trykk på lenkene over for mer informasjon om aktiviteten og tilbudet ved poliklinikkene.

Klageadgang for pasienter