Hjem

Det psykologiske fakultet

Vil du reise på utveksling?

Det psykologiske fakultet oppfordrer alle studenter tilknyttet et studieprogram ved fakultetet å reise på utveksling i ett eller to semester. Det finnes mange alternativ for deg som ønsker å ta deler av studiet i utlandet. Du står fritt til å reise på utveksling gjennom en av avtalene ved Det psykologiske fakultet eller gjennom en av UiB sine sentrale avtaler.

University of Groningen

Profesjonsstudiet i psykologi, alle bachelorprogrammene, samt noen masterprogram ved fakultetet gir deg mulighet til å reise på utveksling, og det er mange alternativ å velge mellom. Du kan reise gjennom fakultetet sine egne avtaler i Europa gjennom Erasmus+ programmet, og du kan reise til UC Berkeley og UC San Diego i USA. I tillegg kan du reise til mange land og verdensdeler utenfor Europa gjennom UiBs sentrale avtaler. Et delstudium i utlandet kan vare mellom 3 til 12 måneder (ett eller to semester), men det er ditt studieprogram som bestemmer om du kan reise på utveksling i ett semester eller i ett helt studieår.

Hvem kan reise på utveksling?

  • Du må ha bestått eksamener tilsvarende 60 studiepoeng før utreise
  • Du må gå på et bachelor- eller master studium ved UiB når du søker
  • Opptaket på studiet ditt må være gyldig i hele utvekslingsperioden
  • Studiet du skal ta ute må være faglig forhåndsgodkjent som en del av utdanningsplanen din ved UiB før du reiser ut
  • Du må være semesterregistrert ved UiB og betale semsteravgift i hele utvekslingsperioden

Studenter på årstudium, etter- og videreutdanning eller med posstudierett kan ikke søke om eller reise på utveksling.

Informasjon og veiledning

Om du ønsker å reise på utveksling er det viktig at du gjør deg kjent med hvilke frister og regler som gjelder i god tid før søknadsfrist. Husk å delta på fakultetet sin internasjonale dag og andre orienteringsmøter som fakultetet arrangerer i forkant av søknadsfristen, ta kontakt med studenter som har vært på utveksling, og les rapporter skrevet av studenter som har vært på utveksling til det universitetet du ønsker å utveksle til. Om du trenger å snakke med en veileder, ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet, toril.salen@uib.no.

Faglig forhåndsgodkjenning

Du må søke fakultetet om å få faglig godkjent kursene du ønsker å ta ved utveksling i god tid før du reiser ut. Forhåndsgodkjenningen dingaranterer at studiene du tar ute blir godkjent som en del av graden din ved UiB, og den gir deg rett til å få støtte til delstudier fra Lånekassen.

Sikkerhet, helse og forsikring

Før du reiser på utveksling er det mange ting som må være i orden. Mange land krever visum, du kan ha behov for ta spesifikke vaksiner for det landet du utveksler til, og du må skaffe deg egen forsikring som dekker reise- og ulykkesforsikring, innbo, hjemtransport ved sykdom,m.m. Du finner mer informasjon om om dette på UiB sine nettsider, og husk å lese nøye gjennom UiB sin beredskapsbrosjyre til studenter som reiser ut.