Hjem
Det psykologiske fakultet

Reglement i utdanningssaker ved Det psykologiske fakultet

Lokale forskrifter som kun gjelder for Det psykologiske fakultet.


Her finner du reglementer som er særskilte for Det psykologiske fakultet, som utfyllende fakultære regler til UiBs studieforskrift og lesesalsreglement.