Hjem
Det psykologiske fakultet

Internkontroll av personopplysningar i forsking

Personopplysningslova §14 stiller krav til internkontroll. Internkontroll handlar om å arbeida systematisk for at eiga verksemd skal behandla personopplysingar lovleg, forsvarleg og sikkert.

Hovedinnhold

 

Datatilsynet er eit uavhengig forvaltingsorgan som skal sjå til at all datahandsaming rettar seg etter personopplysningslova gjennom aktivt tilsyn og sakshandsaming.

Ved UiB er det universitetsleiinga ved rektor og universitetsdirektør som har det overordna ansvaret for all behandling av personopplysingar i forsking (behandlingsansvarlig).

Likevel er alle som på ein eller annan måte behandlar personopplysingar ved UiB ansvarlege for å gjera seg kjend med kva reglar og rutinar som finst for å sjå til at behandlinga skjer på rett måte, og for å rapportera avvik til behandlingsansvarlig om slike vert oppdaga.