Hjem
Det psykologiske fakultet

Emnetilbud ved Det psykologiske fakultet.

Alle emner ved Det psykologiske fakultet

Hovedinnhold

Eit alfabetisk oversyn over emnetilbodet ved Det psykologiske fakultet. Alle emne på Universitetet i Bergen. Merk at dei fleste emna krev studierett på særskilte studieprogram.

Kva tydar talla?

  • 100- og 200-kodar er bacheloremne

  • 300-kodar er mastermne

  • 900-kodar er Ph.d.-emne

  • 600-kodar er etter- og vidareutdanningsemne, som ligg til UiB Vidare