Hjem
Det psykologiske fakultet

Søknader til Norges forskningsråd

Forskningsrådet har ulike typer finansieringsordninger. Midler til forskning innen et avgrenset tema og/eller bransje tildeles gjennom programmer mens forskerinitiert grunnforskning og brukerinitierte forskning gis gjennom fri prosjektstøtte.