Hjem
Det psykologiske fakultet

Ny finansieringsmodell for dobbelkompetanseprosjektet?

Det psykologiske fakultet arbeider for en ny finansieringsmodell for dobbelkompetanseprosjektet i psykologi.

Hovedinnhold

Dobbelkompetanseprosjektet i psykologi er et nasjonalt rekrutteringsprogram som koordineres fra UiB. Prosjektet ble iverksatt for å styrke rekruttering til UoH-sektoren og helsevesenet ved å utdanne kandidater som både har doktorgrad og spesialistkompetanse.

Siden 2004 har Kunnskapsdepartementet (KD) finansiert doktorgraden og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) betalt spesialiseringen. Mens KD ønsker å videreføre og finansiere sin del av prosjektet utover den planlagte perioden til 2013, begrenser HOD seg til den opprinnelige planen. Ledelsen ved Det psykologiske fakultet har fått i oppgave fra UiB å ta initiativ til å arbeide frem en mulig regional modell for videreføring av DK-prosjektet.

Les mer om saken her (På Høyden).