Hjem
Det psykologiske fakultet
Opptak til Det psykologiske fakultet

Søk Master ved Det psykologiske fakultet!

Vi tilbyr meir enn psykologi! Frå 15. mars kan du søkje PPU eller eit av våre spanande masterprogram.

Generell pyskologi
Foto/ill.:
Colourbox

Den 15. mars opnar SøknadsWeb for søknad til fakultetet sine masterprogram med oppstart hausten 2015. Søknadsfrist er 15. april.

Ved Det psykologiske fakultet er det opptak til følgjande masterprogram med søknadsfrist 15. april:

Her finn du meir informasjon om opptak til masterstudium

Vil du bli lærar?

Du treng eitt-årig praktisk-pedagogisk utdanning for å få fast jobb i skulen. Bygg på utdanninga di med PPU. Du finn meir informasjon om opptakskriterier med meir på lærerutdanninga sine internettsider.