Hjem
Det psykologiske fakultet

På feltarbeid i en blomstereng av løvetannsbarn

Hva venter studenter som velger å gjennomføre sin psykologpraksis i Sør-Afrika? Psykologstudent Hallgeir Sjåstad opplevde møtet med kontrastfylte Cape Town som stygt og vakkert på en gang.

Kontoret - Cravenby Secondary School
Kontoret - Cravenby Secondary School
Foto/ill.:
Hallgeir Sjåstad

Hovedinnhold

Studentene på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen må ha klinisk praksis både i klinikkene ved Det psykologiske fakultet og ved et UiB-eksternt sted før de blir ferdig utdannede psykologer. Psykologstudent Hallgeir Sjåstad valgte høsten 2011 å gjennomføre sin eksterne fordypningspraksis på feltarbeid i Cape Town, Sør-Afrika.

Les om muligheter for ekstern fordypningspraksis i utlandet.

Etter feltarbeidet skrev Sjåstad en tankevekkende reisereportasje om opplevelsene og erfaringene han gjorde seg under sin psykologpraksis på Tygerbear Social Unit for Traumatized Children and Families. Han beskriver utvekslingsoppholdet som en dannelsesreise i det 'stygg-vakre'.

Les artikkelen 'På feltarbeid i en blomstereng av løvetannsbarn'.

Artikkelen ble publisert i studenttidsskriftet Katarsis ved Det psykologiske fakultet, UiB, i mars 2012. Reisereportasjen er gjengitt her med tillatelse fra forfatteren, Hallgeir Sjåstad.

Kontaktinformasjon: Hallgeir.Sjaastad@gmail.com.