Hjem
Det psykologiske fakultet

Minifagdag – en smakebit på fakultetets forskningsprosjekter

Torsdag 15. august 2013 var nye bachelor- og årsstudenter invitert til minifagdag i auditorium 118 i Bjørn Christiansens hus. Her fikk de en lettfattelig presentasjon av noe av det som rører seg på forskningsfronten ved Det psykologiske fakultet.

Engasjer deg! oppfordret Studentutvalget.
Engasjer deg! oppfordrer Studentutvalget.
Foto/ill.:
Anne Drageset

Hovedinnhold

Idéen om en minifagdag hadde sitt utspring i et ønske om at de nye studentene tidlig i semesteret skulle bli kjent med instituttene, og få et innblikk i den faglige bredden ved fakultetet.  

- Navnet Det psykologiske fakultet tilsier at vi bare jobber med psykologi. Dette stemmer ikke, vi har også mange spennende prosjekter på gang innenfor blant annet barnevern, folkehelse og pedagogikk, påpekte visedekan for utdanning, Kariane Westrheim, i sin introduksjon av foredragsholderne.

Alle institutter bidrar

Hvert av fakultetets fem institutter var til stede ved minifagdagen. Det hele ble innledet av Rune Krumsvik fra Institutt for pedagogikk (IPED), som snakket om digitale læringsstrategier. Videre fulgte flere 15 minutters foredrag ved representanter fra Institutt for samfunnspsykologi (ISP), HEMIL-senteret, Institutt for klinisk psykologi (IKP) og Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP).

Flere av de fremmøtte i salen kom rett fra videregående, blant annet Kaia Berthelsen og Marthe Hodneland, som starter på årsstudiet i psykologi denne høsten.

- Vi satte stor pris på alle innleggene, og synes særlig at Katharina Wolffs presentasjon av turisters risikopersepsjon før og etter Utøya var spennende, fortalte de.

Studentengasjement på stands

Parallelt med foredragene hadde Psykologirevyen og Studentutvalget stands i vrimlearealet utenfor auditoriet. Her kunne studentene få informasjon om de mange tilbud og aktiviteter som disse organisasjonene driver med. Studentutvalget la vekt på at de jobber aktivt for å fremme studentenes interesser, og hjelper studenter som på forskjellig vis er utilfreds med sine studievilkår.

- Vi er svært interessert i å rekruttere studenter som ønsker å påvirke egen studiehverdag, var budskapet fra Studentutvalgets medlemmer.

Synliggjøring av muligheter

Semesterstartuken er en travel tid. Fakultetets mål er å gi god praktisk informasjon, men også å synliggjøre hvilke muligheter førsteårssstudentene har i sitt videre studieløp, både faglig og innenfor frivillige studentgrupper. Studentene gav klart uttrykk for at minifagdagen var engasjerende og bør videreføres til neste år.