Hjem
Det psykologiske fakultet

Endret ledelse ved Det psykologiske fakultet

Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet har enstemmig godkjent Gerd Kvales søknad om å fratre som dekan. Ny faglig leder vil tidligst være på plass ved årsskiftet.

Hovedinnhold

Fakultetsstyret har avholdt ekstraordinært styremøte og har gjort følgende vedtak:

Fakultetsstyret tar til etterretning og godkjenner dekana Gerd Kvale sin beslutning om å fratre vervet som dekan og ber valgstyret om å igangsette de nødvendige tiltak for valg for gjenstående valgperiode.

I henhold til UiBs valgreglement vil Jarle Eid som prodekan fungere som fakultetets leder inntil nyvalg er foretatt. Fakultetets valgstyre innkalles nå til møte.

 Les mer om saken her (På Høyden).