Hjem

Det psykologiske fakultet

Sekretariatet

Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen er inndelt i ulike seksjoner med ansvar for hver sine områder.