Hjem
Det psykologiske fakultet
Sekretariatet

Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen er organisert i tre seksjoner: Studieseksjonen, Forskningsseksjonen og Økonomi- og personalseksjonen. I tillegg er det en stab som har oppgaver knyttet mot formidling og utredning.

Organisasjonskart for sekretariatet ved Det psykologiske fakultet
Foto/ill.:
UiB