Hjem
Det psykologiske fakultet
News

Vant pris for godt studiesamarbeid

Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten (TVEPS) er tildelt Ugleprisen for 2013.

Vinnerne av Ugleprisen 2013. På bildet ser du Simon Gilbertson, Alice Kvåle, Trine Pernille Klokkerud, Arild Raaheim, Randi May Oen, Sissel Brenna, Reidun Kjome, Trude Nordal, Anders Bærheim, Lone Holst og viserektor for utdanning Oddrun Samdal, som delte ut prisen.
Foto/ill.:
Eivind A. Pettersen

Les mer om saken i På Høyden.