Hjem
Det psykologiske fakultet

Tilsettingsutvalg

Det psykologiske fakultet tilsettingsutvalg for åremålsstillinger som midlertidige vitenskapelig stillinger, samt bistillinger.

Main content

For perioden 01.08.2017 til og med 31.07.2021 er følgende medlemmer oppnevnt:

Leder:
- Dekan Bente Wold
- Prodekan Gro Mjeldheim Sandal (vara)

Fast vitenskapelig personale:
- Professor Anita Lill Hansen (medlem)
- Førsteamanuensis Bjarte Furnes (vara)

Foreslått av organisasjonene:
- Professor Helge Holgersen (medlem)
- (vara ubestemt)

Midlertidig vitenskapelig personale:
- Stipendiat Eirin Kolberg (medlem - fungeringsperiode til 31.07.2020)
- Stipendiat Øyvind Wiik Halvorsen (vara - fungeringsperiode til 31.07.2020)

Student:
- Student Kristin Skjærseth (medlem - fungeringsperiode til  31.07.2020)
- (vara ubestemt)

 

Utvalgsekretær: Vala Hjorth-Jenssen