Hjem
Det psykologiske fakultet
Master i psykologi

Åpner for økt opptak til master i psykologi fra høsten 2014

Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet har besluttet at antall studieplasser på master i psykologi skal økes fra 23 til 40 plasser.

Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet besluttet den 14. mai å øke opptaksrammen på fakultetets masterprogram i psykologi.

Økningen innebærer at det blir flere plasser på både arbeids- og organisasjonspsykologi og generell psykologi. Det blir i tillegg fire plasser på generell psykologi som er reservert for fordypning i nevrovitenskap.

Velkomment vedtak

Vedtaket ønskes velkommen av både de involverte fagmiljøene og studentene. Studentene har lenge kjempet for at det skal være årlige opptak på masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi og at det skal være mulig å ta master i generell psykologi. Å kunne tilby gjennomgående studieløp har også vært en viktig strategisk satsing for dekanatet som fakultetsstyret nå har gitt sin tilslutning til.

Det er svært høy søkning til hver studieplass på master i psykologi, og fakultetet har stort behov for flere nye fullfinansierte studieplasser. Fakultetsstyret har som følge av studiets popularitet vedtatt å forskuttere en forventet fremtidig utvidelse av studieplasser på master i psykologi.

Vedtaket er altså en del av fakultetets strategi for å bygge opp etterspurte utdanninger og å bygge opp sterke fagmiljø. Økt opptak gir grunnlag for å øke antall vitensskaplig tilsatte slik at kvalitet i utdanningen styrkes. Studentene på masterprogrammene får flere medstudenter å diskutere med, noe som vil være med på å øke kvaliteten og trivselen på studiene. Vedtaket kommer med andre ord både fakultetet og studentene til gode.

Studentene jubler

Selv om studentene har hatt fakultetsstyret i ryggen i disse sakene, føltes det som en seier spesielt for studentrepresentantene i fakultetsstyret. De har brukt enhver passende anledning til å ta opp saken og føler at deres engasjement nå har båret frukter.

Nye stillinger

Vedtaket i fakultetsstyret om økt opptak på masterprogrammet  medfører at det lyses ut nye vitenskapelige stillinger i de aktuelle fagområdene. Det betyr at det blir flere ressurser på masterprogrammet i psykologi, slik at kvaliteten på studiet opprettholdes. 

Nye opptaksrammer

Endringene gjelder for opptaket til masterprogrammene med studiestart høsten 2014. Dette er gode nyheter for søkere til studiene, som nå har større sjanse for å komme inn på førstevalget sitt. Master i arbeids- og organisasjonspsykologi går fra 10 plasser til 18 plasser. Det samme gjelder generell psykologi, som i tillegg har fire studieplasser innen nevrovitenskap.

Kariane Westrheim, visedekan for utdanning ved Det psykologiske fakultet gleder seg over vedtaket i fakultetsstyret.

"Det er et stort behov for nye studieplasser innen psykologi. Fakultetsstyrets vedtak om å forskuttere en utvidet opptaksramme på mastergrad i psykologi, er i tråd med den faglige strategien på fakultetet. Vi kan nå tilby flere topp motiverte studenter en utdanning som er forankret i et solid fagmiljø. Vi gleder oss til å ta i mot de nye studentene til høsten!"