Hjem
Det psykologiske fakultet
Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet

Økonomi-, personal- og IKT-seksjonen

Seksjonens hovedansvarsområde er personal, økonomi og lokal IKT-støtte.

Seksjonens ansatte har arbeids- og prosessansvar for:

  • ansettelsesprosesser/HR-lederstøtte /HMS/personalsystemer og rapportering
  • økonomiforvaltning/-styring og prosjektøkonomi
  • lokal IKT støtte til forskningsmiljøer og klinikker