Hjem
Det psykologiske fakultet
Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet

Økonomi- og personalseksjonen

Seksjonens hovedansvarsområde er personal og økonomi.

Hovedinnhold

Seksjonens ansatte har arbeids- og prosessansvar for:

  • ansettelsesprosesser/HR-lederstøtte /HMS/personalsystemer og rapportering
  • økonomiforvaltning/-styring og prosjektøkonomi