Hjem
Det psykologiske fakultet

Klinisk psykolog

Sara Carlsen arbeider som psykolog på seksjon for allmenn dagbehandling ved Kronstad DPS. Pasientgruppen er hovedsakelig voksne som sliter med å fungere i hverdagen på grunn av angst og depresjon.

Hovedinnhold

Du kan mer enn du tror.

Sara ble ferdig utdannet som psykolog våren 2014, og var så heldig å få jobb samme sted som hun hadde vært i praksis under utdanningen.

- Min første jobb var som psykolog på Bergenhus poliklinikk ved Kronstad DPS. Der jobbet jeg fram til november 2014, og startet deretter i min nåværende jobb ved allmenn dagbehandling. Som psykolog ved allmenn dagbehandling jobber jeg først og fremst med gruppeterapi. Jeg trives veldig godt med de utfordringene som følger jobben.

Overganger

Overgangen fra studier til arbeidsliv karakteriserer Sara som 'overraskende bra'. Siden hun hadde hatt praksis på arbeidsstedet, kjente hun til systemene og de ansatte fra før. Veien til Bergen var litt mer kronglete for østlendingen og gikk via Tromsø.

- Jeg hadde lenge en interesse for psykologi og bestemte meg tidlig for at det var psykolog jeg ville bli. Valget stod mellom Tromsø og Bergen. Jeg tok årsstudium i Tromsø og stortrivdes der, men kjente at seks år i Nord-Norge ville bli litt lenge. Derfor havnet jeg i Bergen.

Veiledning og praksis har betydd mye

På spørsmål om hvordan det hun lærte under psykologutdanningen har vært relevant for jobben, trekker Sara fram den gode faglige oppfølgingen under praksisperiodene.  

- Profesjonsstudiet i psykologi er yrkesrettet.  Jeg tror nok at det meste jeg har lært har vært relevant for mitt yrke, men ønsker å trekke fram praksisen som særlig relevant for min jobb. Jeg har hele veien vært heldig med veiledere som på hver sin måte har vært med på å forme meg som psykolog.

Til slutt, har du noen tips til studenter angående jobbmuligheter etter studiene?

- Gå på mange jobbintervjuer for å trene på den situasjonen. Jobbintervjuene varierer veldig, men etter hvert tar man det litt som det kommer. Det tror jeg lønner seg. By på deg selv, og hør på råd fra psykologforeningen når det kommer til det praktiske med tanke på arbeidskontrakt og lønn. Ha med deg at du kan mer enn du tror.