Hjem
Det psykologiske fakultet

Hjelper andre ut i arbeid

Sidsel Stormoen hjelper arbeidsledige tilbake i jobb, gjennom et NAV-tiltak der jobbsøkere får prøve seg på interne arbeidsarenaer hos Fretex.

Hovedinnhold

Jeg har lyst til å påvirke bransjen slik at den blir enda mer tverrfaglig enn i dag

Tiltaket innebærer at Sidsel følger opp minst 15 jobbsøkere som hun har løpende samtaler med. Jobbsøkerne får mulighet til å komme i arbeid gjennom kartlegging, langsiktig avklaring med tanke på stillingsprosent og yrke, og kartlegging. I jobben samarbeider hun tett med arbeidslederne på arbeidarenaene og veilederne fra NAV, og eventuelle behandlere.

- Vi har fokus på ordinært lønnet arbeid fra start, og skriver løpende ned mål og delmål for tiltaksperioden. Hver tredje måned, og når jobbsøkerne slutter i tiltaket, skriver jeg rapport om jobbsøkerens arbeidsmessige fungerering, og sender denne til NAV. 

Fantastisk å få jobb

Sidsel var selv arbeidsledig noen måneder etter at hun fullførte mastergraden i Health Promotion, og fikk kjenne på håpløsheten rundt dette før hun plutselig fikk jobb. Selv om overgangen fra en fleksibel studiehverdag til en fulltids arbeidsdag til tider har vært tung, synes hun det var fantastisk å komme seg i jobb.

- Dagene går fort og jeg har lært masse på den tiden jeg har jobbet til nå. Jeg har lært at en er langt fra ferdig utlært når en blir ferdig med utdanningen. Selv om det ikke er like mye tid til andre ting på fritiden som det var i studietiden, er det deilig å ta helg uten å ha dårlig samvittighet for ikke å lese.

Hvorfor valgte du å studere master i Health Promotion ved Universitetet i Bergen?

- Jeg har en bachelor i idrett fra Københavns Universitet der jeg tok psykologi det siste året ved UiB. Jeg hadde lyst til å fortsette ved UiB og syntes at helsefremmende arbeid virket som en fin forlengelse av bachelorgraden. Det synes jeg den har vært, selv om jeg ikke helt visste hva det gikk ut på dag jeg tok valget.

I følge Sidsel har mastergraden gitt henne både bevisste og ubevisste lærdommer som hun tar med seg i jobben.

- Når en jobbsøker kommer til Fretex, er jeg og kollegaene mine bevisste på å se jobbsøkeren i en større helhet. Det kan være mange grunner til at en ikke har jobb. Vi ser på styrker og ressurser framfor begrensninger. Det jobbes allerede tverrfaglig innen attføringsbransjen, men dette er et felt jeg har lyst til å påvirke slik at det kan jobbes enda mer tverrfaglig enn i dag.

Tips - vær åpen!

Sidsel har et godt råd til studenter som ser seg om etter jobb:

- Vær åpen! Jobber kan være mer spennende enn selve stillingsannonsen og hva du umiddelbart tenker om jobben eller bransjen.

 

Det internasjonale masterprogrammet i Health Promotion hadde opptak siste gang høsten 2014. Det psykologiske fakultet tilbyr et norskpråklig masterprogram i helsefremmende arbeid og jobber kontinuerlig med å utvikle studietilbudet.
Høsten 2016 starter vi opp et nytt engelskspråklig masterprogram i Global Development - theory and practice.