Hjem
Det psykologiske fakultet

Logoped

Håvard Tveit er logoped i et team som følger opp barn og unge som er født med leppe-kjeve-ganespalte.

Hovedinnhold

Jeg ønsket en spesifikt yrkesrettet utdanning som kunne gi meg muligheten til å jobbe direkte med mennesker.

Håvard har tatt hele utdanningen sin, to bachelorgrader og en mastergrad, ved UiB. Etter å ha fullført en bachelorgrad i fransk språk og litteratur, som også inkluderte et utvekslingssemester i Paris, tok han en ny bachelorgrad i pedagogikk og hadde dermed et godt grunnlag for å gå videre med en master i logopedi.

Hvorfor valgte du å ta logopedi ved UiB?

- Jeg valgte å studere logopedi fordi jeg er interessert i språk/kommunikasjon, og jeg ønsket en spesifikt yrkesrettet utdanning som kunne gi meg muligheten til å jobbe direkte med mennesker.

Da han var ferdig med utdanningen fikk han jobb hos Statped Vest, avdeling for språk/tale.

- Jeg jobber i et team hvor vi følger opp barn og ungdom/voksne som er født med leppe-kjeve-ganespalte. Avvikende ganeforhold kan føre til artikulasjons- og nasalitetsvansker, og det er vår jobb å kartlegge utviklingen og sette i gang logopediske tiltak der det er nødvendig. Vi jobber tverrfaglig sammen med andre fagdisipliner (plastikkirurger, kjeveortopeder, ØNH-leger, sykepleiere) for å gi en best mulig helhetlig og sentralisert oppfølging. I tillegg bistår vi med rådgivning og veiledning til lokale logopediske og pedagogiske instanser på de plassene hvor brukerne våre bor.

På hvilke måter er det du lærte i utdanningen relevant for jobben din?

- For det første er store deler av logopedistudiet direkte rettet mot de språk- og kommunikasjonsvanskene som man møter med en gang man starter i jobb, så man går ut med et sterkt teoretisk basisgrunnlag. For det andre inneholder studiet også en veldig grundig og godt lagt opp praksisdel. For min del ble denne praksisen ekstra verdifull siden jeg hadde fordypningspraksis på det fagfeltet som jeg nå jobber på.

Overgangen fra studier til arbeidsliv var veldig positiv for Håvard. Selv om det ble mer å gjøre fra dag til dag, er han takknemlig for å ha fått begynne på en arbeidsplass med et sterkt fagmiljø og dyktige veiledere, hvor han fikk tid til å utvikle seg i et passelig tempo. Han råder andre studenter til å vektlegge dette når de skal søke jobb.

- I løpet av studiet vil du treffe mange logopeder både i praksis- og undervisningssammenheng, og her kan du få gode tips, og til og med gode skussmål, som kan bli verdifulle for fremtidig jobbsøking. Som nyutdannet ville jeg også prioritert jobber med et godt fagmiljø i den grad det er mulig.