Hjem
Det psykologiske fakultet

Skaper politisk rom for frivillighet

Et skudd i blinde ble lykketreff for Lise Corwin, som er politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge.

Hovedinnhold

Fordi vi har ordet «helse» i utdanningen vår, tror alle det dreier seg om behandling av syke mennesker, men det handler jo om en tverrsektoriell helsefremmende samfunnsutvikling.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb og din vei ut i arbeidslivet?

- Som politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge påvirker jeg politisk for at frivillige organisasjoner i Norge skal få bedre vilkår og skape større rom for frivilligheten i det offentlige. Jeg holder mye foredrag og jobber strategisk for å påvirke i rette fora.

Før dette, jobbet jeg som folkehelsesjef i Den Norske Turistforening. Der påvirket jeg nasjonale, regionale og lokale myndigheter for å sette friluftsliv og frivillighet på agendaen. Og så jobbet jeg for at DNT skulle få hele Norge med ut på tur, ikke bare de med høy sosioøkonomisk status. Rett etter mastergraden ble jeg headhuntet til stillingen som folkehelsekoordinator i Hordaland fylkeskommune.

I alle disse tre jobbene har følgende oppgaver stått sentralt: politisk påvirkning; partnerskap; kapasitet-bygging; kommunikasjon; sosiale medier; foredrag; nettverking; tverrsektorielt arbeid; forklare hva Helath promotion er og fremme dette.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

- Jeg var heldig og fikk jobb med en gang takket være et stort nettverk og en gylden mulighet. Jeg fikk en veldig morsom og utfordrende jobb. Jeg følte meg ung og uerfaren i første jobben, men bestemte meg for å ta den bratte læringskurven med storm. Jeg måtte lære meg å prioritere for å ikke bli arbeidsnarkoman – det var jo så mye jeg ville få gjort!

Av utdanning har Lise en internasjonal mastergrad i Health Promotion fra UiB, og en Bachelor of Nursing fra Australia.

Hvorfor valgte du å studere Master in Health Promotion ved Universitetet i Bergen?

- Det var et skudd i blinde – jeg søkte på alt jeg kom over av helserettede mastergrader og kom heldigvis bare inn på denne!

Skuddet i blinde viste seg å være et lykketreff for Lise, som er svært fornøyd med relevansen mastergraden har hatt for jobb.

- Mastergraden er relevant på alle måter! Tyngde i faget har hatt alt å si i mine tre siste jobber. Health promotion i Norge er relativt nytt, selv om vi har vært flinke til å bygge opp velferdsstaten. Derfor må jeg daglig forklare hva det er – og hva det ikke er. Fordi vi har ordet «helse» i utdanningen vår, tror alle det dreier seg om behandling av syke mennesker, men det handler jo om en tverrsektoriell helsefremmende samfunnsutvikling. Det eneste jeg savnet i utdanningen var mer statsvitenskap.

Har du noen tips til studenter angående jobbmuligheter etter studiene?

- Skaff deg et solid nettverk mens du studerer – delta på konferanser og meld deg som frivillig. Jeg lever på det nettverket jeg skaffet meg under studiene enda! Prøv å lære litt om politisk påvirkning og statsvitenskap gjennom, eller på siden av, studiene. Meld deg inn i diverse organisasjoner og faglige fora. Ikke vær redd for å ta kontakt med folk du har lyst til å ta en prat med – de aller fleste sier ja. Og sist men ikke minst: ikke vent på at ting skal skje – vi må påvirke endringene!


Det internasjonale masterprogrammet i Health promotion hadde opptak siste gang høsten 2014. Det psykologiske fakultet tilbyr et norskpråklig masterprogram i helsefremmende arbeid og jobber kontinuerlig med å utvikle studietilbudet. Høsten 2016 starter vi opp et nytt engelskspråklig masterprogram i Global Development - theory and practice.