Hjem
Det psykologiske fakultet

Utvikler gode læringsprosesser

'Kan pedagogikk fremme naturvitenskap?' spurte Torstein Nielsen Hole seg, og fikk en jobb hvor han skal svare på nettopp dette.

Hovedinnhold

Pedagogikk er så fleksibelt at du kan jobbe med ganske mye forskjellig

Torstein Nielsen Hole har en mastergrad i pedagogikk, men jobber som stipendiat ved Institutt for biologi, UiB.

Hva gjør en pedagog hos biologene?

- Jeg jobber med å utvikle gode læringsprosesser for biologistudenter. Det vil si at jeg forsker på læring og driver utviklingsarbeid innen dette på Institutt for biologi. Instituttet er involvert i bioCEED, som har status som Senter for Fremragende Utdanning. I følge bioCEED skaper de stadige forandringene i biologien og biologens rolle i samfunnet nye behov, ikke bare når det gjelder innholdet i utdanningen, men hvordan utdanningen foregår. Det er her jeg kommer inn.

Helt konkret forsker Torstein på prosjektet PRIME, som handler om læring i praksis for biologistudenter. Praksis omfatter både arbeidslivet og feltarbeid. Torstein er også involvert i et prosjekt på bioSTATS, delen av bioCEED som handler om statistikklæring. Her utvikler han videoer til støtte i statistikkundervisning i samarbeid med MatRIC, et senter for fremragende utdanning i matematikk.

På hvilken måte er det du lærte i mastergraden relevant for det du gjør nå?

- Det er svært relevant. Utdanningen har gitt en god og bred forståelse av pedagogikk som felt, samtidig som jeg fikk tid til å fordype meg i det jeg er mest interessert i.

Torstein begynte på master fordi han ønsket seg en bredere teoretisk forståelse for pedagogikk. I masteroppgaven studerte han det affektive båndet mellom elev og skole i ungdomsskolen, og hvordan dette påvirker frafallet i skolen. Nettopp denne kunnskapen er verdifull når han skal fremme læring hos biologistudenter.

Hvordan var veien ut i arbeidslivet for deg?

Torstein fullførte mastergraden i pedagogikk i juni 2013, og synes overgangen fra studiene til arbeidslivet gikk veldig greit.

- Etter utdanningen jobbet jeg ett år på Høgskolen i Bergen som lærer i pedagogikk for førskolelærere. Da bioCEED åpnet våren 2014, lyste de ut et doktorgradsstipend som jeg fikk, og begynte i høsten 2014. At overgangen gikk greit, har nok noe med at jeg jobber i akademia, men utdanningen har sikret god fleksibilitet og selvsikkerhet i arbeidslivet.

Hvilket råd vil du gi nye studenter om jobbmuligheter etter studiene?

- Jeg mener det er best å fokusere mest på studiene og finne ut av hva du er interessert i. Ha kun et lite øye med hva som beveger seg ute i arbeidsmarkedet. Pedagogikk er såpass fleksibelt at du kan jobbe med ganske mye forskjellig etter endt studietid.