Hjem
Det psykologiske fakultet
Forskningsstøtte

Drømmesatsing ved HEMIL-senteret

Med prosjektleder professor Torill Bognes Larsen i spissen har HEMIL-senteret fått 44,3 millioner til en effektevaluering av Drømmeskoleprogrammet og Nærværsteam.

Bilde av tavle
Fra drømmeklassen
Foto/ill.:
Organisasjonen Voksne for barn

Hovedinnhold

Drømmeskolen og Nærværsteam

Hemil-senteret har fått 44,3 millioner fra Program for bedre gjennomføring – effektevaluering av tiltak og intervensjoner (Kunnskapsdepartementet) til en effektevaluering av Drømmeskoleprogrammet og Nærværsteam.

Prosjektet er et samarbeid mellom de fire fylkeskommunene Hordaland, Sogn og Fjordane, Troms og Nordland, i tillegg til HEMIL-senteret, Nordlandsforskning og Oxford Research og Organisasjonen Voksne for barn.

Professor Torill Bognes Larsen ved Hemil-senteret er prosjektleder. Hun har også med seg førstemanuensis Ingrid Holsen, professor Bente Wold og professor Oddrun Samdal på dette prosjektet. Forsker Helga Bjørnøy Urke er prosjektkoordinator.

Hindre frafall i videregående opplæring

Hensikten med denne studien er å legge til rette for bedre gjennomføring og nærvær i videregående skole gjennom utprøving av to tiltak; Drømmeskolen og Nærværsteam.

Målet med prosjektet er å prøve ut og evaluere både implementeringsprosess og effekt av to forskningsbaserte tiltak som tar sikte på å bedre det psykososiale læringsmiljøet og derigjennom bidra til reduksjon av frafall innenfor videregående opplæring.