Hjem
Det psykologiske fakultet

Bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi, 3. året

Julia Kristina S. Rinnan nyter alt studietiden har å by på, som student på bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Hovedinnhold

Jeg ønsker kunnskap om hvordan en kan motivere folk til å nå de målene en har på arbeidsplassen.

Av Annette L. Kogstad

Hvordan er en typisk dag som student på bachelorprogram?

- Når du går på bachelorprogram ved det psykologiske fakultet, har du stor mulighet til å velge hvordan du vil disponere dagen din. Jeg er en person som liker å stå opp tidlig, lese og gå på forelesninger/seminarer, slik at jeg kan bruke kvelden på andre ting. Jeg har blitt kjent med mange ulike lesesaler og biblioteker, så jeg bytter på fra dag til dag hvor jeg har lyst til å lese. I løpet av dagen har jeg kanskje møtt kollokviegruppen min eller hatt et møte med fagutvalget for psykologi. Men hvis jeg har vært ute kvelden før, liker jeg å ta en rolig morgen eller kanskje ta igjen lesningen til helgen. Jeg pleier å sjekke facebook om det er arrangementer som skjer på fakultetet eller andre steder. Dermed har jeg vært med på quiz, vinterleker, UKEN, standup osv.

Hva liker du best ved studenttilværelsen?

- Å kunne disponere tiden min som jeg vil!! Synes det er gøy å ha mulighet til å kunne gå på silent disco på en onsdag, uten å bekymre meg om at jeg MÅ på skolen dagen etter

Hvorfor valgte du denne retningen?

- Jeg valgte bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi, fordi jeg synes psykologi i arbeidslivet er veldig spennende. På årsstudium (første og andre semester) fant jeg ut at jeg ikke ville gå inn på klinisk psykologi, men lære mer om hvor viktig det er å forstå mennesket og de ulike behovene vi har. Dette for å få kunnskap om hvordan en kan motivere folk til å nå de målene en har på arbeidsplassen. Videre valgte jeg denne retningen fordi jeg tror det kommer til å bli mer forståelse for viktigheten av dette området og dermed mer fokus på dette i fremtiden.

Hvilke tips har du til fremtidige studenter?

- Det kan være en stor overgang for mange å gå fra videregående til å studere ved et universitet. Mitt råd er å være flink til å legge en plan med delmål for semesteret, slik at man ikke står ukene før eksamen med skjegget i postkassa. Det er ikke like lett å ta et skippertak på universitetet som det kanskje var på videregående....

- Og et råd til!! Vær flink til å bli med på ting! Meld deg inn i en gruppe enten sosialt eller faglig (eller begge deler), bli med på kanonball eller dra på quiz enten det er på brukbar eller kvarteret! Dette er viktige arenaer for å bli kjent med folk og få det meste ut av studenttilværelsen

Hva er psykologi for deg?

- Dette er et veldig vanskelig spørsmål, for psykologi er jo alt! Psykologi handler om å forstå mennesket og hvorfor vi handler som vi gjør! Dette er viktig på alle områder enten om det gjelder sport eller på arbeidsplassen. Og som tidligere nevnt er det psykologi i organisasjoner som jeg synes er det mest spennende.