Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Formidlingsavdelingen

Universitetsmuseet i Bergen skal stimulere til økt interesse og kunnskap blant vårt publikum om vår natur- og kulturarv samt for forskning og forskningsmetoder. Formidlingsavdelingen har ansvar for produksjon av utstillinger, læring og publikumstjenester ved museet, som består av samlinger, forvaltning og forskning innen kultur- og naturhistorie samt levende samlinger i Musehagen og på Arboretet og Botanisk hage på Milde. Vi formidler gjennom utstillinger, web og sosial medier, trykksaker, skoleundervisning og gjennom medie og informasjonsarbeid. Publikumshenvendelser er en stor del av vårt arbeid. Vårt fulle navn er "Formidlingsavdelingen - utstilling, læring og publikumstjenester".

Kontakt

Publikum kan ta kontakt i museets åpningstider eller på telefon 55588172 eller e-post publikum@um.uib.no

Kari K. Årrestad
tlf 55 58 89 90 mobil 975 57 100
Avdelingsleder, koordinering, utstillingsprosjekter, strategi, museologi, web, trykksaker,

Camilla Ahamath
tlf 55 58 33 21 mobil 982 98 474
Webredaktør, nettsider, sosiale medier, strategi kommunikajonsarbeid, journalistikk, Grind

Jo Høyer
tlf 55 58 91 50 mobil 951 19 216
Informasjonskoordinator, informasjonsarbeid, utstillinger, hovedverneombud, årbokredaktør, undervisning i informasjonsarbeid

Margareth Hosøy
tlf 55 58 83 84 mobil 906 20 138
Undervisningsleder, museumspedagog, utstillinger, arrangement, booking

Knut Olav Aslaksen
tlf 55 58 33 11 mobil 995 21 562
Digital formidling, utstillinger,rådgivning

Siri Skretting Jansen
tlf 55 58 20 81 mobil 414 79 215
Museologi, utstillinger, utvikling, formidling av levende samlinger

Helene Pettersen
mobil 415 55 676
Museumspedagog, undervisning, arrangement, web, booking

Louise Bjerre Petersen
mobil 400 76 579
Museumspedagog, undervisning, arrangement, web, booking

 

Museets samlinger omfatter både vitenskapelige samlinger og åpne publikumsutstillinger. I tillegg til utstillingene i Historisk Museum og Naturhistorisk Museum, finner du også muséets utendørssamlinger av levende planter i Muséhagen og i Arboretet og Botanisk hage på Milde.

Formidlingsavdelingen organiserer og legger til rette kontakten og formidlingen mot det allmenne publikum samt andre spesifikke målgrupper som studenter og ansatte, turister, skoleverket. Dette skjer på mange måter der publikumsutstillingene er kjernen i formidlingen. Andre viktige deler av avdelingens arbeid er å tilby pedagogiske program for ulike alderstrinn, arrangement, publikasjoner, nettsider og nettutstillinger, mediearbeid og tilrettelegging av ulike typer forskningsformidling.

I utstillingene gis det omvisninger, også spesialopplegg for barnehager og skoler. Museumsbutikkene i både Historisk Museum, Naturhistorisk Museum og i nettbutikken tilbyr blant annet gaveartikler, bøker, postkort, kunnskapsgaver og souvenirer.