Hjem
Telle på fingrene

Evolution of Cognitive Tools for Quantification (QUANTA)

QUANTA utforsker når, hvorfor og hvordan mennesker utviklet tallsystemene
og hvorfor de er så forskjellige i ulike kulturer.

Les mer på prosjektets nettside quanta-synergy.org