Hjem
Radiologi og nukleærmedisin ved UiB
Radiologi ved UiB

Radiologi ved Universitet i Bergen

Alle ansatte ved sekjsonen har hoved- eller bistilling ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetsjukehus. Det er nært sammenarbeid med Stavanger universitetssykehus, Haugesund sjukehus og Førde sentralsjukehus.