Hjem
Radiologi og nukleærmedisin ved UiB
Nukleærmedisin

Undervisning

Nettforelesninger og andre ressurser i nukleærmedisin ved Universitetet i Bergen (Nåværende studieplan Medisin 2015).

PET/CT

Hvordan en ser på en PET-undersøkelse med vår nasjonale undervisningsserver.
Produsent:
Martin Biermann, UiB

Hovedinnhold

5. semester

2 forelesninger (45 min) i plenum:

  1. Konvensjonell nukleærmedisin:
    Nettforelesninger: Introduksjon Radiofarmasi Skjelett Nyre Hjerte 
  2. Positronemisjonstomografi:
    Nettforelesninger: NM i onkologi  PET og SPECT

Interaktiv gruppeundervisning med kasuistikker (90 min, 80 studenter):
Forberedelse (obligat!):
Nettforelesning: NM i onkologi
Test deg selv: 7 MC-spørsmål på https://mitt.uib.no 

Etter gruppeundervisning:
Nettforelesning: PET ved lungecancer (fakultativ)
Praktiske øvelser og spørsmål på https://mitt.uib.no
Veileder og kasusliste nukleærmedisin (PDF)

6. semester (sirkulasjon)

Nettforelesninger: Myokardscintigrafi Lungescintigrafi Nyrescintigrafi 
OSCE-pilot: Praktiske øvelser på https://mitt.uib.no

7. semester (nevrologi)

Nettforelesning: DAT-scintigraf (del 1)  DAT-scintigraf (del 2)(Thomas Schwarzlmüller)
Nettforelesning: FDG-PET hjerne
Nettforelesning: C-11-metionin-PET

8. semester (endokrinologi + nyre)

Nettforelesninger (obligat!): Thyreoidea  Parathyreoidea 
Test deg selv (obligat): MC-spørsmål på https://mitt.uib.no

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker (1 dobbeltime, 40 studenter)
Semestereksamen; øvingsspørsmål på https://mitt.uib.no

Opsjonale forelesninger:
Ultralyd hals del 1 2 3 4
Radiojodbehandling
Thyreoideacancer
Thyreoideapatologi Thyreoideacytologi
Thyreoideakirurgi Parathyreoideakirurgi Intraoperativ nevromonitorering
PET/MR
SPECT og PET
Radiofarmasi

10. semester (onkologi)

Nettforelesninger:
Obligat før TBL:
Onkologi  Skjelett Ga-68-DOTATOC-PET 
Test deg selv: MC-spørsmål på https://mitt.uib.no

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker (1 dobbeltime, 40 studenter)

Anbefalt etter TBL:
MIBG Thyreoideacancer Prostatacancer FDG-PET
Pediatrisk onkologi


Valgfritt:
C-11-metionin-PET PET ved lungecancer 

Obligat læringsaktivitet før mappeeksamen: Granske 5 PET/CT-kasus på mitt.uib.no

12. semester (endokrinkirurgi)

Nettforelesninger (obligat!): Thyreoideakirurgi Parathyreoideakirurgi
Test deg selv (obligat): MC-spørsmål på https://mitt.uib.no

TBL basert på kasuistikker (1 dobbeltime)
Semestereksamen; øvingsspørsmål på https://mitt.uib.no

Opsjonale forelesninger:
Ultralyd hals del 1 2 3 4
Radiojodbehandling
Thyreoideacancer
Thyreoideapatologi Thyreoideacytologi
Thyreoideakirurgi Parathyreoideakirurgi Intraoperativ nevromonitorering
SPECT og PET

Øvrige undervisningsmaterialer

Kasusdatabase https://nukoa.ihelse.net (tilgjengelig kun innenfor sykehusnettverket)

Alle nettundervisninger er i HTML5-format og kan ses på moderne mobiltelefoner. For å se på forelesningene offline uten mobildekning, vennligst installer iSpring Play appen.

3 gamle nettforelesninger fra 2006 - 2008, som er av historisk interesse, ligger ut i videoformat.