Hjem

Rett, Demokrati og Velferd

Hovedinnhold

Wordcloud

Rett, Demokrati og Velferd (RDV)

RDV er en av forskergruppene ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og er tilknyttet Centre for Research on Discretion and Paternalism og Centre on Law and Social Transformation.

Rett, demokrati og velferd er opptatt av forholdet mellom staten og dens innbyggere, og spesielt hvordan staten utøver og rettferdiggjøring sin bruk av makt. Viktige forskningstemaer inkluderer hvordan statlige institusjoner og beslutningstakere fungerer i samfunnet; hvordan lovgivning former samfunn og hvordan rettigheter og domstoler er verktøy for sosial endring; hva som påvirker befolkningens tillitt til viktige samfunnsinstitusjoner (nasjonale og overnasjonale); hvordan beslutningstakere anvender skjønn og paternalisme. Andre sentrale tema er beslutningstakeres bruk av skjønn og paternalisme, legitimitet og legitimitetsstrategier, samt det normative grunnlaget for velferdsstaten.

Våre nåværende prosjekter samler inn data fra alle regioner i verden, med særlig vekt på Europa, Afrika og Amerika.

Les mer om forskningsprofilen

12 millioner fra Forskningsrådet
Bilde av professor Marit Skivenes

Skal forske på kreftene som utfordrer staten

Samfunnsinstitusjoner i vestlige land er under angrep fra ytterliggående grupperinger. Marit Skivenes skal sammen med Siri Gloppen undersøke hva dette betyr for legitimiteten til staten.

NYHETER | SENTERÅPNING
Illustrasjonsfoto som viser irakiske barn som leker, brukt som del av sak om åpning av et nytt senter for barnevernsforskning ved Universitetet i Bergen (UiB).

Millionbeløp til barnevernsforskning

Professor Marit Skivenes mottar 10 millioner fra Forskningsrådet til barnevernsforskning. Det nye tilskuddet inngår i hennes nye store senter, som blir et kraftsentrum i europeisk forskning på barn og deres rettigheter.

NYHET
Professor Marit Skivenes, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB).

Banebrytende barnevernsforskning ga toppstipend fra EU

Professor Marit Skivenes har fått det prestisjefylte Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC). Hun mottar stipendet for nytenkende forskning på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land.

Seminarer

Forskergruppemøter for RDV holdes torsdager kl 14.15 - 15.45.

Enkelte av forskergruppens seminarer arrangeres i samarbeid med Centre on Law and Social Transformation og forskergruppen Rett, Demokrati og Velferd ved Høgskulen på Vestlandet. Disse seminarene er tverrfaglige med forskere og studenter fra ulike fagfelt.

Undervisning

Forskergruppen er ansvarlig for masteremnet AORG325: Skjønn og paternalisme. Emnet ser på forhold som makt, velferdsstaten og beslutningsteori. Emnet er tverrfaglig, og åpent for studenter innenfor samfunnsvitenskap, psykologi og rettsvitenskap. Merk: emnet vil ikke gå våren 2021.

Kontakt

Forskergruppeleder: Professor Marit Skivenes

Logo  for Centre for Research on Discretion and Paternalism

Forskergruppen RDV er tilknyttet Centre for Research on Discretion and Paternalism. Senteret adresserer et av kjernespørsmålene innenfor samfunnsvitenskapen, nemlig relasjonen mellom stat og individ. Gjennom ulike prosjekter undersøkes offentlig skjønnsutøvelse, myndighetenes bruk av makt overfor innbyggerne og hvordan slike inngrep legitimeres. Forskningen er forankret i den statsvitenskapelige tradisjonen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, men bringer også inn innsikter fra blant annet rettsvitenskap, sosiologi, filosofi og psykologi. Les mer: discretion.uib.no