Hjem
Rett, Demokrati og Velferd
Forskerutdanning

Suksess for digitalt emne

Kurset i bruk av systematiske kunnskapsoversikter i samfunnsvitenskapene tiltrakk seg studenter fra mange forskjellige land og en rekke fagdisipliner.

Skjermdump av seminar i Zoom
Alle foredrag, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid i kurset AORG907 ble gjennomført via Zoom.
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Kurset “Introduction to Systematic Review (SR) and the use of SR in Social Science” er et tilbud på doktorgradsnivå, og ble undervist for første gang i juni 2020.

En Systematic Review (SR) – eller systematisk kunnskapsoversikt - er en sammensetning av eksisterende kunnskap som bruke transparente og eksplisitt definerte prosedyrer for å finne, evaluere og syntetisere resultatene fra relevant forskning.

SR er mye brukt i medisin og helsevesen, og har de siste tiårene blitt stadig viktigere også innenfor samfunnsvitenskapene.

- Samfunnsvitenskap inkluderer et bredt spekter av fag og metodiske tilnærminger. Utfordringen var å gjøre SR relevant for deltakere som kommer fra vidt forskjellige fagtradisjoner, sier professor Marit Skivenes.

Skivenes var emneansvarlig, og hadde ansvaret for undervisningen på kurset sammen med professor Hans Lund ved Høgskolen på Vestlandet.

- Den grunnleggende ideen bak systematiske kunnskapsoversikter, og som gjelder i all forskning, er at vi bygger på hva andre har gjort og det vi vet er etablert på et kunnskapsfelt. Det SR tilbyr er en tilnærming for å systematisere denne kunnskapen – og måten det gjøres på er å bruke transparente og eksplisitt definerte prosedyrer for å finne, evaluere og tolke resultatene fra relevant forskning, forklarer Skivenes.

Digital undervisning

På grunn av Covid-19-pandemien ble kurset gjennomført digitalt. Foredrag, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid - alt ble gjennomført på den digitale møteplattformen Zoom.

Selv om dette var første erfaring med et heldigitalt kurs både for professorene og mange av studentene, var tilbakemeldingene fra evalueringen generelt veldig positive.

- Phu, det er en lettelse, sier Skivenes. Vi var veldig nervøse for hvordan nettundervisning ville fungere for denne typen kurs. Studentene kom fra forskjellige deler av verden og kjente ikke hverandre fra før. Vi var usikre på om vi kunne skape et godt læringsmiljø, om internett var godt nok, om gruppearbeidet ville fungere, og så videre.

Både Skivenes og Lund var imponert over arbeidet studentene har lagt ned i kurset og det faglige nivået til studentene. Deltakerne rapporterte også om godt utbytte.

- Jeg har fått et godt innblikk i hva kunnskapsoppsummeringer er, hvordan jeg kan vurdere kvaliteten på dem, og hvordan jeg kan bruke dem i mitt arbeid. Det faglig krevende innholdet ble gjort lett tilgjengelig og formidlet på en engasjerende måte, skryter Bernhard Wegel, senioranalytiker i Oxford Research AS.

- Kurset var ekstremt informativt, og jeg vil anbefale det på det sterkeste til alle som ønsker en omfattende forståelse av hvordan de kan gjennomføre og bruke systematiske kunnskapsoversikter, sier Hannah C Doughty, doktorgradsstudent ved University of Liverpool.

Håper på permanent tilbud

Basert på tilbakemeldingene fra studentene håper Skivenes og Lund å sette opp kurset igjen i 2021.

- Det har vært utrolig interessant å høre deltakerne presentere forskningen sin og se hvordan de har brukt SR, og oppleve hvilke typer utfordringer og refleksjoner de bringer til diskusjonen, sier Marit Skivenes.