Hjem
Rett, Demokrati og Velferd
Ny artikkel

Barn blir ikke tilstrekkelig involvert

NY ARTIKKEL: Mange barn er fraværende i begrunnelsene og vedtakene om adopsjon, finner Skivenes & McEwan-Strand.

Voksen og ungdom i samtale.
Barns rettigheter slik de er fastsatt i barnekonvensjonen ikke blir respektert, skriver McEwan-Strand & Skivenes i en ny artikkel.
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

FNs barnekonvensjon fastslår i artikkel 5 at barn har rett til å bli involvert i beslutninger som angår dem, så tidlig som mulig.

I en artikkel publisert i International Journal of Children's Rights undersøker professor Marit Skivenes og forsker Amy McEwan-Strand hvordan vurderer beslutningstakere i Fylkesnemndene vurderer barns evner og anlegg, som beskrevet i artikkel 5 i barnekonvensjonen.

- Vårt empiriske fokus var på adopsjoner av barn i fosterhjem, der barna ikke kan gjenforenes med sine biologiske foreldre. Disse sakene er svært viktige for de involverte barna, og vi lurte på om de ble gitt en stemme, forklarer Marit Skivenes.

Nedslående funn

Artikkelen er basert på en undersøkelse av alle vedtak om adopsjoner av barn i alderen 4-17 år som var under offentlig omsorg i en seksårsperiode (2011-2016). Totalt utgjorde dette 169 vedtak. Disse sakene avgjøres etter en to til tre dager lang høring i Fylkesnemndene.

Resultatene fra Skivenes og McEwan-Strands sin analyse er nedslående, og viser at mange barn er fraværende i beslutningstakerens begrunnelse og konklusjon om adopsjon.

- Små barn får ikke vurdert sine evne og egenskaper, og er ikke til stede i sakene. Eldre barns gjennomgår en lite dyptgående vurdering, som bare kort nevner deres mening. Totalt sett er barns rolle og plass i saker om adopsjon fra omsorg minimal, sier Skivenes

Følger ikke loven

Skivenes og McEwan-Strand konkluderer med at loven ikke blir fulgt, og at barns rettigheter slik de er fastsatt i barnekonvensjonen ikke blir respektert.

Forfatterne skriver at mulige forklaringer på situasjonen kan være mangel på retningslinjer for hvordan man kan gi barn en stemme, at beslutningstakere ikke har tilstrekkelig kompetanse i å vurdere barns evner og anlegg, at beslutningstakere ikke er klar over sine forpliktelser, eller at de ikke er villig til å involvere barna.

Imidlertid understreker Skivens og McEwan-Strand at det også er noen gode eksempler på involvering i analysen deres, noe som beviser at det er fullt mulig å involvere barn i slike saker. Videre er nye retningslinjer for å involvere barn nå innført i Fylkesnemndene.

- Involvering av barn er ikke umulig eller vanskelig å realisere, og Fylkesnemndene bør ha som mål å oppfylle denne rettigheten i fremtiden, mener Skivenes.