Hjem
Rett, Demokrati og Velferd
Ny artikkel

Familieliv for barnevernsbarn

Den rettslige statusen og respekten for barns familieliv endrer seg.

Illustrasjonsbilde av familie med to voksne og to barn.
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Vestlige samfunn har lenge akseptert at foreldre kan gi fra seg omsorgen for barna sine, slik at de facto-ansvaret for et barn blir overført fra de biologiske foreldrene til en annen voksen.

Derimot har statlige inngrep for å beskytte barnet, for eksempel ved å begrense eller avslutte foreldrerettighetene, vært kontroversielt.

Retten til respekt for familielivet

I en ny studie undersøker Claire Breen, Jenny Krutzinna, Katre Luhamaa og Marit Skivenes hvilke omstendigheter som rettferdiggjør statlig inngripen i retten til respekt for familielivet etter artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Artikkelen bygger på en analyse av alle dommer i den europeiske menneskerettighetsdomstolen om adopsjoner av barn under offentlig omsorg (1959-2018), og undersøker hvordan domstolen forstår «familie» og prinsippet om «barnets beste». Artikkelen er publisert i International Journal of Children's Rights.

Barnesentrisk utvikling

Analysen viser at det har skjedd en utvikling over tid i dommene.

- Våre funn antyder at domstolen typisk har sett på barn som objekter snarere enn subjekter, og at hensynet til familieliv er begrenset til de biologiske foreldrenes rettigheter. Imidlertid har det skjedd utvikling av domstolen i en mer barneorientert retning, forklarer professor Marit Skivenes

For eksempel, så har domstolen gått ut over å anerkjenne den juridiske familien som den eneste familieenheten som er beskyttet av artikkel 8, til at barnets de facto familiesituasjon blir introdusert som en standard og eksplisitt vurdering.

- Fokus på de facto-familien er en viktig endring i domstolens fokus, noe som indikerer at barnet og fosterforeldres familieliv er av betydning og viktig å beskytte, uttaler seniorforsker Jenny Krutzinna.

Anerkjennelse av barns de facto familieliv

Forfatterne konkluderer med at endringene i domstolens syn på og forståelse av familie, innebærer en anerkjennelse og sterkere beskyttelse av barns ikke-biologiske og faktiske familieliv.

Hele artikkelen er tilgjengelig med åpen tilgang fra lenken nedenfor.