Hjem
Rett, Demokrati og Velferd
Videoforedrag

Adopsjon som barneverntiltak

Hvordan vurderer og rettferdiggjør beslutningstakere i barnevernet, fylkesnemndene og domstolene adopsjon uten samtykke?

Skjermbilde av Hege Stein Helland
Stipendiat Hege Stein Helland forsker på adopsjon i barnevernet.
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Hege Stein Helland sitt doktorgradsprosjekt utforsker begrunnelser for adopsjoner utan samtykke i Norge og England. Dette er ansett som det sterkeste tiltaket i den norske barnevernloven, men beslutningstakere gis få retningslinjer for hvordan de skal vurdere når en adopsjon bør vedtas eller ikke.

Hvordan vurderer og rettferdiggjør beslutningstakere i barnevernet, fylkesnemnda og rettsvesenet slike intervensjoner? Helland har blant annet studert beslutningstakere sine skjønnsmessige vurderinger når de presenteres for en mulig adopsjonssak. Hva er det som gjør at en sak vurderes som en adopsjonssak eller ikke?

Barnevernfrokost - Adopsjon som barneverntiltak

Produsent:
Daniel Nygård

Videoen er et opptak av foredrag under Barnevernfrokost 13. januar 2021. Hege Stein Helland er stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og tilknyttet Centre for Research on Discretion and Paternalism.

Foredraget er blant annet basert på følgende artikkel, som er åpent tilgjengelig: