Hjem
Rett, Demokrati og Velferd
Ny artikkel

Beskytte barn, ivareta mødre

Jenny Krutzinna skriver om statens ansvar for foreldre som selv har erfaring med barnevernet fra sin oppvekst.

Illustrasjonsbilde av gravid kvinne som er trist.
ANSVAR: Staten har en forpliktelse til å kompensere for det dårlige utgangspunktet barnevernsbarn har, skriver Jenny Krutzinna.
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Forskning viser at en stor andel av foreldrene som er i kontakt med barnevernet selv har en forhistorie med barnevernstjenestene. Denne vonde sirkelen skaper et dilemma mellom statens ansvar for å beskytte barn, og statens ansvar for å støtte mødre som selv har vært under barnevernstjenestens omsorg tidligere.

– Prinsippet om at staten skal beskytte barn som er utsatt for omsorgssvikt av foreldrene er helt sentralt. Samtidig kan man hevde at denne gruppen foreldre har blitt sviktet av staten slik at deres muligheter til å bli gode oppdragere er betydelig redusert, sier seniorforsker Jenny Krutzinna.

Forpliktet til å øke innsatsen

Krutzinna er forfatter av en ny artikkel som er publisert i Journal of Diversity and Gender Studies om temaet. Den retter fokuset mot dette dilemmaet, som hun mener det er for liten oppmerksomhet omkring.

– Jeg argumenterer for at staten har en forpliktelse til å kompensere for det dårlige utgangspunktet som barnevernsbarn har. Dette for å sikre deres rett til å ikke bare å bli foreldre, men også til å bli gode foreldre. Målet bør være å bryte den onde sirkelen der vi ser at kontakt med barnevernstjenesten går i arv, uttaler Krutzinna.

Veien mot solidaritet

Krutzinna foreslår to tiltak for sterkere solidaritet med nåværende og fremtidige mødre med egenerfaring fra barnevernet.

- Velferdsstaten bør behandle mødre som ble fratatt omsorgen til sine barn på samme måte som andre grupper som opplever sorg og tap, for eksempel ved å tilby psykologisk og sosial støtte. 

- I tillegg bør man reflektere rundt det at barn i barnevernet faktisk er fremtidige foreldre. Velferdsstaten må adressere utfordringer som disse barna kan forventes å ha med tanke på familierelasjon, tilknytning og andre psykososiale forhold.

Hele artikkelen er åpen tilgjengelig via lenken nedenfor.