Hjem
Rett, Demokrati og Velferd
Ny bok

Adopsjon i barnevernet

Internasjonale perspektiver på barns rettigheter, familievern og statlig inngripen.

Bokomslag for "Adoptions from Care"
Boken er tilgjengelig Open Access.
Foto/ill.:
DIPA / Policy Press

Hovedinnhold

Professor Marit Skivenes, har sammen med Tarja Pösö og June Thoburn, ledet et bokprosjekt som undersøker hvordan ulike land balanserer rettigheter og ansvar for barn som er under barnevernets omsorg og som ikke kan returneres til sine biologiske foreldre.

- Adopsjon er et barnevernstiltak som skal sikre barn emosjonell, juridisk og bostedsmessig stabilitet og trygghet. Samtidig er det et omstridt og kontroversielt tiltak fordi det innebærer å flytte foreldreansvaret permanent til en ny familie, og vi er på et felt hvor det er lite forskning om hva som skjer i praksis. I denne boka bidrar vi med ny innsikt i hvordan adopsjon av barn som er under barnevernets omsorg blir praktisert. Vi håper boken er et nyttig bidrag for både for forskere og de som jobber på barnevernsfeltet, sier Marit Skivenes.

Problemer i barnevernet

Boken inneholder kapitler skrevet av forskere fra ulike disipliner, som tar for seg hvordan adopsjon er regulert og praktiseres i USA og åtte ulike europeiske land. Den inkluderer også analyser av familiebegrepet, samværsordninger, tilknytning, og hvordan menneskerettighetene påvirker spørsmålet om adopsjon.

- Selv om adopsjon av barn som er under offentlig omsorg omfatter forholdsvis få barn, gir det en unik mulighet til å utforske noen av de viktigste prinsipielle spørsmålene innenfor barnevernet, forklarer medredaktør Tarja Pösö.

Hun nevner at status for barns rettigheter, spørsmål knyttet til forståelsen av barnets beste, og staters mulighet til å begrense individers frihet og gripe inn i den private sfæren som sentrale temaer i demokratiske samfunn som aktualiseres ved å studere adopsjon.

Sammenlignende tilnærming

Boken har en internasjonal og komparativ tilnærming, gir detaljert informasjon om politikk og praksis for adopsjonsprosesser, og deler læring fra beste praksis og forskning på tvers av landegrensene.

- Et hovedmål for oss har vært å bidra til å forbedre situasjonen for alle barn under barnevernets omsorg hvor adopsjon kan være et mulig alternativ, sier medredaktør June Thoburn.

I tillegg til Marit Skivenes har flere medarbeidere fra DIPA-senteret, Jenny Krutzinna (forsker), Katre Luhamaa (forsker), Sveinung Nygård (forsker) og Hege Stein Helland (stipendiat) bidratt med kapitler i boken. Boken er tilgjengelig i sin helhet fra lenken nedenfor.

Book launch: Adoption from Care

Produsent:
Mathea Loen / Anja Tucker