Hjem
Rektoratet

Prorektor Margareth Hagen

Professor Margareth Hagen er valgt som prorektor ved Universitetet i Bergen i perioden 2017 – 2021.

Telefon: 55 58 93 77
Mobiltelefon: 416 19 662
E-post: Margareth.Hagen@uib.no
Besøksadresse: Muséplass 1

 

Blogg: http://rektor.b.uib.no/

Prorektor er rektors valgte stedfortreder. Prorektor har et særlig ansvar for utviklingen av universitetets forskningsvirksomhet og skal også ha et spesielt fokus på universitetets interne organisering. Prorektor leder forskningsutvalg ved Universitetet i Bergen, universitetets redelighetsutvalg og Universitetsbibliotekets interimstyre.

Margareth Hagen er professor i italiensk litteratur, og har bred organisasjons-og ledererfaring fra UiB. Hun har blant annet vært forskningsleder for Institutt for fremmedspråk og ledet likestillingskomiteen ved UiB. Hagen var frem til 31.juli 2017 dekan for Det humanistiske fakultet. 

Hennes forskning har handlet om forholdet mellom poetikk, litteratur og historie på 1500-tallet i Italia. De siste årene har hun imidlertid arbeidet med problemstillinger i skjæringsfeltet mellom humanistiske og naturvitenskaplige disipliner. Hun er sentral i forskergruppen Litteratur og vitenskap som forsøker å overskride det tradisjonelle skillet mellom "de to kulturer".