Hjem
Rektoratet
Rektor

Rektor Margareth Hagen

Professor Margareth Hagen er rektor ved Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Telefon: 55 58 93 77
Mobiltelefon: 416 19 662
E-post: Margareth.Hagen@uib.no
Besøksadresse: Muséplass 1

Blogg: rektor.w.uib.no

Margareth Hagen overtok som rektor ved Universitetet i Bergen 7. januar 2021. Frem til det har hun vært prorektor. I rollen som prorektor har hun vært rektors valgte stedfortreder.

Våren 2021 ble hun valgt til rektor for den neste fireårsperioden fra august 2021 – august 2025.

Margareth var prorektor fra 2017 til 2021. I denne rollen hadde hun et særlig ansvar overfor forskning, ph.d.-programmer og forskningsetikk.

Margareth Hagen er professor i italiensk litteratur, og har bred organisasjons-og ledererfaring fra UiB. Hun har blant annet vært forskningsleder for Institutt for fremmedspråk og ledet likestillingskomiteen ved UiB. Hagen var frem til 31.juli 2017 dekan for Det humanistiske fakultet. 

Hennes forskning har handlet om forholdet mellom poetikk, litteratur og historie på 1500-tallet i Italia. De siste årene har hun imidlertid arbeidet med problemstillinger i skjæringsfeltet mellom humanistiske og naturvitenskaplige disipliner. Hun er sentral i forskergruppen Litteratur og vitenskap som forsøker å overskride det tradisjonelle skillet mellom "de to kulturer".