Hjem
Rektoratet
Rektor

Rektor Margareth Hagen

Våren 2021 ble Margareth Hagen valgt til rektor for den neste fireårsperioden fra august 2021 – august 2025.

Hovedinnhold

Telefon: 55 58 20 02
Mobiltelefon: 416 19 662
E-post: Margareth.Hagen@uib.no
Besøksadresse: Muséplass 1

Blogg: rektor.w.uib.no

Tidligere var Margareth Hagen prorektor fra 2017 inntil hun overtok som rektor ved Universitetet i Bergen 7. januar 2021. I rollen som prorektor var hun rektors valgte stedfortreder og hadde et særlig ansvar for forskningsstrategi, ph.d.-programmer og forskningsetikk.

Margareth Hagen er professor i italiensk litteratur, og har bred organisasjons-og ledererfaring fra UiB. Hun har blant annet vært forskningsleder for Institutt for fremmedspråk og ledet likestillingskomiteen ved UiB. Hagen var dekan for Det humanistiske fakultet fra 2013-2017. 

Hagen har ledet en rekke sentrale prosesser og utvalg ved UiB. Blant disse er revisjonen av UiBs strategi, utvikling av Politikk for yngre forskere og utvikling av UiBs Brusselkontor. Som leder av Redelighetsutvalget ved UiB har hun tatt initiativ for et økt fokus på forskningsetikk og dialog om god forskningsskikk og åpenhet tilknyttet vitenskapelig fremferd.  Hagen leder også forskningsutvalget ved UiB som er universitetets rådgivende organ innen forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål. Hun har ledet mange forskningsstrategiske prosesser ved UiB. Hun er styremedlem i European Alliance for Social Sciences and Humanities.

Hennes forskning har handlet om forholdet mellom litteratur og historie på 1500-tallet i Italia. De siste årene har hun imidlertid arbeidet med problemstillinger i skjæringsfeltet mellom humanistiske og naturvitenskaplige disipliner. Hun er sentral i forskergruppen Litteratur og vitenskap som forsøker å overskride det tradisjonelle skillet mellom "de to kulturer".