Hjem
Rektoratet

Prorektor Pinar Heggernes

Professor Pinar Heggernes er prorektor ved Universitetet i Bergen. Hun har ansvar for utdanning og digitalisering.

Hovedinnhold

Telefon: 55 58 41 75
Mobiltelefon: 924 82 316
E-post: Pinar.Heggernes@uib.no 
Besøksadresse: Muséplass 1

Pinar Heggernes ble våren 2021 valgt som prorektor ved Universitetet i Bergen for perioden august 2021 – august 2025. I stillingen skal hun ha et særlig ansvar for utdanning og digitalisering.

Pinar er professor i informatikk med spesialisering i algoritmer. I perioden 2018 – 2021 var hun instituttleder for Institutt for informatikk ved UiB. Hun har bred erfaring med styreverv både fra UiB og nasjonalt. Hun er medlem av styret ved Norges Forskningsråd og styret ved forskningssenteret Simula. Hun var med på å etablere det nasjonale forskningskonsortiet innen kunstig intelligens NORA, som hun var styreleder for de første tre årene. Hun har også vært medlem av fakultetsstyret ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet, varamedlem av universitetsstyret og medlem av styret ved nasjonal e-infrastruktur Uninett Sigma.

Pinar har lang erfaring som forsker og underviser, med ledelse av flere eksternfinansierte prosjekter og deltakelse i programstyrer og redaksjonskomiteer av internasjonale vitenskapelige konferanser og tidsskrifter. Hun er opptatt av samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning; hun har vært medlem av blant annet Bergen Næringsråds ressursgruppe for digitalisering og advisory board for Norwegian Cognitive Center. Hun har hatt en sentral rolle i koordinering av ulike initiativ relatert til tverrfaglig IKT-forskning og tverrfaglige IKT-utdanninger ved UiB. 

Pinar har hele sin utdanning fra UiB og har hatt flere lange forskningsopphold i utlandet, blant annet USA, Frankrike og Tyrkia. Hennes forskning har konsentrert seg rundt vanskelige problemstillinger som man generelt ikke kjenner hensiktsmessige algoritmer for. Forskningsinnsatsen har vært rettet mot å finne gode algoritmer for disse ved å bruke den kjennskap man måtte ha til strukturene ved ulike inndatatyper.