Hjem
Rektoratet

Viserektor for innovasjon, satsinger og klynger, Gottfried Greve

Professor Gottfried Greve er utpekt som viserektor i perioden 2021-2025. Greve er viserektor for innovasjon, tverrfaglig virksomhet og store satsinger, med ansvar for å følge opp Universitetets faglige satsingsområder, innovasjonsarbeid, kunnskapsklynger og forskningsinfrastruktur.

Hovedinnhold

Telefon: 55 97 52 75
Mobiltelefon: 995 81 464
E-post: Gottfried.Greve@uib.no 
Besøksadresse: Muséplass 1

Gottfried Greve er utdannet cand.med. ved Universitet i Bergen. Han er spesialist i barnesykdommer og har vært professor i barnesykdommer siden 2000. Greve har tidligere vært forskningsgruppeleder, visestyrer for undervisning, og var visedekan for utdanning ved Det medisinske fakultet i ett år. Greve var medstifter av Hjertefondet ved UiB og har vært leder av fondets råd. Han var også initiativtaker og en av pådriverne for etableringen av Energisenteret for barn og unge ved Haukeland universitetssykehus. Det er et forsknings- og klinisk senter for fysisk aktivitet hos barn og unge som trenger særlig tilrettelegging. Senteret jobber på tvers av fagområder, profesjoner og institusjoner. Han var fra 1997-2021 seksjonsoverlege i seksjon for medfødte hjertesykdommer ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Greve har fortsatt bistilling som overlege i samme fagområde.

Greve startet sin forskning med studier av hvordan hjertet endres strukturelt ved redusert blodforsyning. Senere jobbet han med genforandringer som har betydning for utvikling av kardiomyopatier. Etterhvert har hans forskningsfokus vendt seg mer mot arbeids- og hjertefysiologi. Greve har hatt arbeidsopphold ved Baylor College of Medicine og Texas Children’s Hospital; begge i Houston, ved Royal Brompton and Harefield Hospitals, og senere ved Great Ormond Street Hospital for Children i London. Greve har i flere år ledet forskningsgruppen WestPaed Research som i hovedsak arbeider med barn og unge med risiko for kroniske helseplager. De siste årene har han arbeidet med forbedring av helsetilbudet for barn og unge med sammensatte helseplager gjennom prosjektet «Tjenester på Tvers» der pasient og pårørende møtes poliklinisk av team med komplementær kompetanse. 

Gottfried Greve har gjennom årene deltatt i forskningssamarbeid med flere forskningsmiljøer i Norge, Norden, England og USA. Han har veiledet en lang rekke studenter i deres arbeid med hovedoppgaver og flere doktorgradskandidater. Han har publisert ca. 100 vitenskapelige artikler, bokkapitler og kronikker, og har deltatt i flere utredninger, komitéer og styrer.