Hjem
Rektoratet
Digitalisering

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2022

Tusen takk for i år! Vi sees igjen 1. november 2023!

Nasjonal Digitaliseringskonferansen UIB

Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning 2022 arrangeres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Sikt.
Produsent:
Kulturoperatørene

Hovedinnhold

Takk for i år!

Du kan se et opptak fra årets konferanse her.

Fremtidens underviser
– i skjæringspunktet mellom fag, pedagogikk og teknologi 


Torsdag 3. november 2022 inviterer UiB i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Sikt for femte gang til Nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning.  

Konferansen samler hvert år rundt 150 faglige og administrative ledere og beslutningstakere i UH-sektoren.

Årets tema spinner seg rundt rollen som underviser i skjæringspunktet mellom fag, pedagogikk og teknologi. Hva definerer egentlig fremtidens underviser i høyere utdanning?   

Digitaliseringen i og av høyere utdanning påvirker oss alle i sektoren. Den endrer rollene til ledere, undervisere, administrativt støttepersonell og studenter.   

Spiller læringsteknologien på lag med didaktikk og fag? Førte pandemien faktisk til et kompetanseløft og nytekning for digital undervisningsutøvelse? Hvordan balansere mellom fysiske og digitale læringsmiljø og vurderinger?

Og hvordan vil rammene som legges for sektoren gjennom planer og strategier faktisk slå ut for de som underviser – og for studentene?  

I løpet av en dag skal vi både løfte og fokusere blikket rundt disse temaene. Og ikke minst snakke sammen, på tvers av institusjonene.

 

Program

Onsdag 2. november kl. 19.00:

Mottakelse i Universitetsbiblioteket Humaniora (Haakon Sheteligs plass 7 -  Kart)

Torsdag 3. november kl. 09.00 - 16.00

08:15Registrering og kaffe
09:00

Åpning

 Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen
 Anne Marit Bjørneflaten, statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
 Maika Godal Dam, leder for Norsk Studentorganisasjon(NSO)
9:30Åpningsforedrag
 Teaching and Learning in the 21. century
Jürgen Handke, tysk professor i engelsk lingvistikk og web-teknologi og en pioner innenfor digitale undervisningsmetoder.
10:25Kaffepause


Del 1 Scenario 2030

10:45

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Revidert Langtidsplan for forskning og høyereutdanning legges fram i oktober 2022.  Hvilke rammer legger den for digitaliseringsarbeidet i høyere utdanning?

 Innledning:
Carina Hundhammer, leder for høyere utdanning og forskningspolitikk, Abelia
 Panelsamtale:
Prorektor Pinar Heggernes (UiB), prorektor Marit Reitan (NTNU), viserektor Bjørn Stensaker (UiO) og leder for NSO Maika Godal Dam. Samtalen modereres av Tove Lie, ansvarlig redaktør i Khrono
11:40Lunsj


Del 2 Fremtidens underviser

12:35Pandemic transformations - Did we change our minds about teaching?
Yael Harlap, Ass. professor and Dean for education at the Faculty of Psychology, UiB 
12:55Fremtidig underviser - behov, begrensninger og muligheter.
Spiller pedagogikk, teknologi, strategier og kultur på lag? - foreløpige funn fra innsiktsprosjektet for fremtidig it-støtte for læring og vurdering
v/ Terje Mørland, Divisjonsdirektør Utdanning- og administrasjonstjenester, SIKT
13:15Sektoren snakker (rundebordsdiskusjoner)
13:35Kaffepause


Del 3 Aksjoner og visjoner

14:00Lansering av Handlingsplanen for digital omstilling i høyere utdanning og forskning
Direktor Sveinung Skule (HK-dir) og prorektor Kathrine Tveiterås (UiT)
 Sektoren snakker (rundebordsdiskusjoner)
14:40Inspirasjon!
Vi deler gode eksempler fra sektoren
 

Digital forståelse, kunnskap og kompetanse 
Norske arbeidsgivere skriker etter kandidater med digital kompetanse. Dette ville Universitetet i Bergen gjøre noe med.Som første institusjon i Norge har UiB opprettet digi-emner som skal gi alle studenter digitale ferdigheter, uavhengig av hvilket fag man studerer.

ved Magnus Svendsen Nerheim, prosjektleder

 

Virtual Reality og elevenes mangfoldkompetanse
Høgskulen på Vestlandet sin forskning på VR i undervisning i religion, lar elevene vandre i digitale tvillinger av lokale bygg. Slik forankre de utforskningen i religiøse tradisjoner i det konkrete, historiske og mangfoldige.

Ved Inge Andersland, Førsteamanuensis i Religion, Stig Frode Samnøy, Høgskolelektor i Byggfag og Øyvind Fosse, prosjektleder

15:15Avslutning
Ved rektor Margareth Hagen (UiB)
->17Mingling og lett bevertning!


Umiddelbart etter konferansen inviterer vi til mingling og lett bevertning i Universitetsaulaen.
Arrangementet avsluttes kl 17.

Påmelding

Påmeldingsfrist 1. november.

  • Pris deltakelse konferanse 3. november: kr 2000,-
  • Pris deltakelse på konferanse 3/11 + mottakelse 2/11: kr 2600,-

Konferansen er fulltegnet. 

Konferansen vil ha begrenset antall plasser. Vi gjør oppmerksom på at konferansen kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen. 

 

Praktisk

Konferansen vil finne sted i Universitetsaulaen, i sørfløyen av Universitetsmuseet i Bergen. Adresse: Muséplassen 3. 

Mottakelsen 2. november kl. 19-21 vil foregå i Universitetsbiblioteket Humaniora (Haakon Sheteligs plass 7 -  Kart)

Hotellovernatting kan bestilles i påmeldingsskjemaet til konferansen, med forbehold om at det er flere rom igjen. 


 

Få også med deg konferansen "Intelligente Bergen - kraftsenter for kunstig intelligens" 

4. november 2022 inviterer Universitetet i Bergen til konferansen «Intelligente Bergen – kraftsenter for kunstig intelligens». Intelligente Bergen skal samle næringsliv, offentlig sektor, forskere og studenter i Bergensregionen for å få frem muligheter og utfordringer relatert til kunstig intelligens (AI).  

Konferansen utforsker nye samarbeidsmuligheter og åpner for dialog på tvers av fag og sektorer i regionen. Målet er å koble aktører med og uten kompetanse og erfaring med kunstig intelligens fra før. Intelligente Bergen skal vise hvordan kunstig intelligens kan være relevant for en bredde av sektorer, med særlig fokus på bærekraft, helse og etikk. 

Mer informasjon og påmelding her!