Hjem
Rektoratet

Viserektor for forskning og internasjonale relasjoner, Benedicte Carlsen

Benedicte Carlsen er utpekt som viserektor ved Universitetet i Bergen fra 1. januar 2022 med ansvar for forskning, forskerutdanning, bærekraft og internasjonale relasjoner.

Hovedinnhold

Telefon: 55 58 28 29
Mobiltelefon: 952 49 887
E-post: Benedicte.Carlsen@uib.no

Besøksadresse: Muséplass 1

Carlsen er professor i folkehelse. Hun kommer til rektoratet fra en stilling som Instituttleder for Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) ved UiB. 

Carlsen har sin utdanning fra Universitetet i Oslo og UiB, med hovedfag i sosialantropologi og PhD i helsetjenesteforskning fra UiB. Hun har ledet en rekke større eksternfinansierte forskningsprosjekter, og hun har lang erfaring med tverrfaglig forskning innen felt som prioritering og organisering i helsetjenesten, populær forskningsformidling, forskningskommunikasjon under pandemier, implementering av forskningskunnskap i praksis og kvalitet i kvalitative forskningsstudier. I tillegg jobber hun også med utvikling av metoder for kunnskapsoppsummeringer, samt med tilrettelegging av funn fra slike metastudier for beslutningstagere. Carlsen er spesielt engasjert forskningspolitikk og i forskningskunnskapens samfunnsrolle. 

Carlsen har bred forskningserfaring fra en rekke institusjoner. Hun har vært ansatt som forsker og forskningsleder i Uni Research/NORCE, som førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og som forskningskoordinator ved Program for helseøkonomi og som professor II ved Master i kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har hatt flere forskningsopphold, blant annet ved, University of California, Berkeley og University College London. Carlsen har også sittet i styrene for Uni Research, DIGGSCORE og Vestlandsforskning.