Hjem
Rektoratet

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal

Professor Oddrun Samdal er utpekt som viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen i perioden 2017-2021.

Hovedinnhold

Telefon: 55 58 25 60
Mobiltelefon: 97 07 09 04
E-post: Oddrun.Samdal@uib.no
Besøksadresse: Muséplass 1

Twitter: @OddrunSamdal

Blogg: rektor.w.uib.no

 

Viserektor for utdanning har et særlig ansvar for utviklingen av UiBs utdanningsvirksomhet, og sitter som leder for Utdanningsutvalget, digitaliseringssatsningen DigUiB og annet hvert studieår for Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiB.

Oddrun Samdal er utdannet lektor og er professor i helsefremmende arbeid/helsepsykologi. Hun har tidligere vært instituttleder og visedekan for utdanning ved Det Psykologiske fakultet og ble valgt som viserektor ved UiB første gang i 2013.
 
I sin forskning har Samdal jobbet i skjæringsfeltet mellom pedagogikk og sosialpsykologi. Hun har særlig vært opptatt av skolen som arena gjennom å studere elevers erfaringer av deres psykososiale miljø i skolen og hvordan disse henger sammen med rapportere helsevaner, helse,  livstilfredshet og læring. Videre har hun omfattende erfaring med å evaluere implementering og effekt av helsefremmende tiltak i skolen. Nylig har Samdal også forsket på implementering av tiltak for å fremme fysisk aktivitet på fritidsarenaen. Samdal har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bidrag i antologier, i tillegg til å være redaktør for flere bøker. 
 
Samdal har siden 1999 har vært ansvarlig for Databanken i den internasjonale studien “Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Collaborative study” (www.hbsc.org) som inkluderer landsrepresentative data fra 44 land, i tillegg til å være ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen. Samdal har vært arbeidspakkeleder for flere EU-finansierte (FP7) prosjekter og har tidligere vært programstyreleder i Norges Forksningsråd og medlem i rådgivende nasjonale organ for helse- og utdanningsmyndighetene.