Hjem
Representantpanelet

Om panelet

Representantpanelet drives av forskere ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Ideas2Evidence står for den praktiske gjennomføringen. Panelet er finansiert av Bergen forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Representantpanelet er et nytt digitalt forskningspanel, hvor folkevalgte i Norge på alle nivåer (kommunestyrer, fylkesting, Storting og Sameting) svarer på spørsmål om det å være folkevalgt og det å representere velgere, parti og ulike grupper i samfunnet.

Hvem står bak panelet?
Representantpanelet drives av forskere ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Prosjektleder er forsker Yvette Peters

Representantpanelet er en del av Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Bergen, The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE). Representantpanelet er også tilknyttet Norsk medborgerpanel.

Representantpanelet er finansiert av Bergen forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen.

Ideas2Evidence står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, og har ansvar for å rekruttere deltakere, samt sende og motta undersøkelsene til respondentene.

Hvorfor ble panelet opprettet?
Målet med prosjektet er å lære mer om representanters meninger om politiske temaer, som for eksempel deres tanker om hvordan representasjon fungerer og hvordan det burde fungere; deres erfaringer med forholdet til borgerne, andre styringsnivåer, og de forskjellige oppgavene knyttet til å være folkevalgt; i tillegg til deres oppfatninger av eventuell nytteverdi knyttet til forskjellige demokratiske innovasjoner. Representantpanelet ønsker å bidra til dialogen mellom forskning, politikk og samfunn.

Les mer om forskningen her.

Hvem består panelet av?
Vi inviterer alle folkevalgte politikere på alle politiske styringsnivå i Norge - kommunestyre, fylkesting, Storting og Sameting – til å være deltakere i Representantpanelet.

Les mer om deltakerne her.

Hvordan behandles dataene?
Alle personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt. Svarene vil kun bli brukt til forskning og vil bli behandlet i henhold til nasjonale forskningsetiske retningslinjer. Dataene lagres kryptert og trygt i UiBs løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning, 'SAFE'. Panelet er behandlet av personvernombud ved UiB og Norsk senter for forskningsdata (NSD) og følger EUs personvernforordning (GDPR).

Les mer om databehandling og personvern her.