Hjem
Representantpanelet

Informasjon til deltakere

Er du deltaker i Representantpanelet? Her finner du svar på en rekke spørsmål om din deltakelse.

Hovedinnhold

Hvorfor er jeg invitert?

Alle folkevalgte politikere i Norge er invitert til å delta i Representantpanelet. Dette gjelder representanter i kommunestyrer, fylkesting, Storting og Sameting.

Hva får jeg ut av det?

Din deltakelse i Representantpanelet er svært viktig, og vil bidra til sentral kunnskap om samfunnet vårt. Med ditt verdifulle bidrag som folkevalgt ønsker vi å belyse politiske problemstillinger som er viktige i og for samfunnet. Det er også en gyllen anledning til å uttrykke hva det å være folkevalgt betyr for deg. Forskning har alltid som mål å være samfunnsrelevant og av betydning for beslutningstakere. Ved å inkludere beslutningstakere i forskning på politikk representativt demokrati forventer vi at Representantpanelet vil ha stor nytteverdi. Vi skriver årlige rapporter om hovedfunnene, og forhåpentligvis kan forskningen bidra i samfunnsdebatten, være med på å sette saker på den politiske agenda, samt belyse mulige tiltak og løsninger for samfunnsutfordringer.

Kan jeg melde meg av?

Deltakelsen er selvsagt frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra Representantpanelet, uten å oppgi noen grunn for det.

Kan jeg melde meg på (igjen)?

Dersom du har meldt deg av, men ønsker å melde deg på igjen, kan du enkelt gjøre det ved å kontakte oss.

Kan jeg endre svarene mine?

Du kan gå fram og tilbake i undersøkelsen før du sender den inn. Etter at den er fullført er det ikke mulig å endre svarene dine.

Kan jeg avbryte og fortsette senere?

Du kan når som helst underveis i undersøkelsen avbryte og gjenoppta senere. Neste gang du logger deg inn igjen vil du kunne fortsette der du slapp.

Må jeg oppgi e-postadressen min?

Dersom du ønsker å bli med i fremtidige undersøkelsen trenger vi e-postadressen din for å kontakte deg. Kontaktinformasjonen din blir ikke under noen omstendigheter gitt videre til noen tredjepart.

Hvordan vet jeg at invitasjonen/lenken er trygg?

Invitasjoner til undersøkelsen sendes via epostadressen representantpanelet@confirmit.de i form av en lenke med stammen https://survey.confirmit.de.

Hvor mange undersøkelser skal jeg svare på?

Det er opp til deg. Vi ønsker å beholde deltakere så lenge som mulig, og at de er med i lang tid framover. I utgangspunktet er det lagt opp til årlige undersøkelser, hver på seks til åtte minutter. Det er også mulig at det noen ganger kan bli to til tre undersøkelser i året.

 

Kontakt oss på representantpanelet@uib.no dersom du har spørsmål som ikke blir besvart her.