Hjem
Representantpanelet

Rapporter

Her finner du rapporter som oppsummerer noen av resultatene fra Representantpanelet.

Hovedinnhold

I etterkant av hver runde med datainnsamling skriver vi en rapport som oppsummerer noen hovedfunn i undersøkelsen. Rapporten inneholder også nyttig informasjon om velgernes oppfatninger basert på Norsk medborgerpanel.

Rapporten fra første runde av Representantpanelet finner du her.

Rapporten fra andre runde av Representantpanelent finner du her.

Rapporten fra tredje runde av Representantpanelent finner du her.