Hjem
Representantpanelet

Rapporter

Her finner du rapporter som oppsummerer noen av resultatene fra Representantpanelet.

Hovedinnhold

Etter de tre første rundene med datainnsamling ble det skrevet en rapport som oppsummerer noen hovedfunn i undersøkelsen. Rapporten inneholder også nyttig informasjon om velgernes oppfatninger basert på Norsk medborgerpanel.

Rapporten fra første runde av Representantpanelet.

Rapporten fra andre runde av Representantpanelent.

Rapporten fra tredje runde av Representantpanelent.