Hjem
Representantpanelet

Rapporter

Her finner du rapporter som oppsummerer noen av resultatene fra Representantpanelet.

I etterkant av hver runde med datainnsamling skriver vi en rapport som oppsummerer noen hovedfunn i undersøkelsen. Rapporten inneholder også nyttig informasjon om velgernes oppfatninger basert på Norsk medborgerpanel.

Rapporten fra første runde av Representantpanelet finner du her.

Rapporten fra andre runde av Representantpanelent finner du her.