Hjem
Representantpanelet
Nyhet

Ny koordinert runde av Norsk representantpanel!

Denne våren blir niende runde av Representantpanelet sendt ut. Denne gangen er Representantpanelet del av en større, koordinert undersøkelse med to andre paneler i befolkningen.

Logo av Norsk representantpanel, Norsk forvaltningspanel og Norsk medborgerpanel
Foto/ill.:
DIGSSCORE

Hovedinnhold

Representantpanelet har siden 2018 bidratt til forskning på norsk demokrati og styring på lokalt og nasjonalt nivå. Denne våren vil Norsk representantpanel være en del av en koordinert undersøkelse sammen med to andre strukturer ved Universitetet i Bergen. Disse er Forvaltningspanelet, som består av ansatte i Norges sentralforvaltning, og Medborgerpanelet, som består av et utvalg av innbyggere over 18 år. Tilsammen utgjør de infrastrukturen KODEM - Koordinerte online paneler for forskning på demokrati og styresett.

Målet med KODEM er å sammenlikne og studere holdningene til ulike nøkkelpopulasjoner i den norske demokratiske styringskjeden. Den koordinerte strukturen gir unike data som kan brukes til å få bedre kunnskap om Norges demokrati og norske styresett.

KODEM ble opprettet av DIGSSCORE ved Universitet i Bergen sammen med forskere fra både Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, NTNU, Universitetet i Tromsø, NORCE, og Institutt for Samfunnsforskning. Pilotprosjektet til KODEM, KODEM_DEMO, kan du lese mer om her.