Hjem
Forskningsintegritet i Norge (RINO)

Kvantitativ undersøkelse

18. januar 2018 ble en spørreundersøkelse sendt ut med e-post til 31 206 tilsatte ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Muligheten til å besvare undersøkelsen ble stengt 1.3.2018. Antallet som fullførte hele skjemaet ble til slutt 7291, eller en netto svarprosent på 23,4 %. Antallet respondenter er en av de største sammenlignet med tilsvarende internasjonale undersøkelser om forskningsetiske praksiser. Hovedresultatene er oppsummert i delrapport 1 og 2.

Hovedinnhold

Resultater

Delrapport 1 ble offentliggjort 18.06.2018. Se her for mer informasjon, og last rapporten ned her

Presentasjonen av delrapport 1 ble strømmet, se https://livestream.com/accounts/3722443/events/8248759

Delrapport 2 ble offentliggjort 22.01.2019. Se her for mer informasjon, og last rapporten ned her