Hjem
Forskningsintegritet i Norge (RINO)

Nyhetsarkiv for Forskningsintegritet i Norge (RINO)

Sluttkonferansen for prosjektet "Research Integrity in Norway (RINO)" ble holdt i Bergen 26. september 2019.