Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Leverte masteroppgaver

Leverte masteroppgaver

På denne siden finner du en oversikt over masteroppgavene som har blitt skrevet av studenter med tilknytning til LDW eller forgjengerne DIPA (Discretion and Paternalism) og PGI (Politics, Governance and Innovation).

Hovedinnhold

2020

Johanne Marie Sletten (2020). The Removal of the Reasonability Requirement: Immigration Measure or Adjustment of Discretion? (Veileder: Marit Skivenes)

Kristine Irene Opheim (2020). Skjønnvurdering rundt barns deltakelse i domstolsavgjørelser - En studie av vurderinger rundt barns medvirkning I Fylkesnemda omhandlene barn som vurderes plassert på institusjon uten eget samtykke. (Veileder: Marit Skivenes)

Ane Myklatun Krosness (2020). Skjønnsutøvelse og håndtering av mobbing. (Veileder: Marit Skivenes)

Silje Risa Helgesen (2020). Korrupsjonens gråsoner. Er noen organisasjoner mer utsatt for korrupsjon enn andre? En analyse av korrupsjonsdømte organisasjoner i Norge. (Veileder: Marit Skivenes)

2019

Trond Helland (2019). Care order cases in the European Court of Human Rights - Parents' vs. children's rights(Veileder: Marit Skivenes).

Silje Amalie Eikeland Rose (2019). The Scandinavian Way – Combining a Research Career and Family Life in Norway and Denmark. (Veileder: Marit Skivenes)

2018

2018. Storm, Marie T. Adopsjon som barneverntiltak: En vignettstudie av forklaringer bak barnevernets skjønnsutøvelse. (Veileder: Marit Skivenes).

2018. Øvstetun, Vilde. Prinsippet om barnet sitt beste i fyrstelinjetenesta. Ei kvalitativ strukturanalyse av retningslinjer for ansvarsgrupper. (Veileder: Marit Skivenes).

2018. Felde, Andrea Kronstad. Relations between Knowledge and Politics in an Authoritarian Regime. The Academic Profession at Makerere University, Uganda.(Veileder: Tor Halvorsen).

2018. Myrtveit, Anja Benedicte. Academics’ Role and Relevance in National Development. The Case of Engineers at Makerere University in Uganda. (Veileder: Tor Halvorsen).

2017

Kaja Eek-Larsen (2017). «Slik gjør vi det her». En kvalitativ vignettstudie av læreres skjønnsutøvelse i henhold til lovpålagt meldeplikt. (Veileder: Marit Skivenes)

Synnøve Kvamme (2017). Evaluating a climate knowledge mobilization process' impact on climate adaptation in Northeast Bangladesh through the lens of adaptive governance. (Veileder: Marit Skivenes)

Hilde Svrljuga Sætre (2017). Influence and Legitimacy: The UN Committee on the Rights of The Child and Civil Society Organizations. (Veileder: Marit Skivenes)

Oda Krogh Læret (2017). Sakkyndige som «demokratiets sorte hull»? En vignettstudie av sakkyndige psykologers vurderinger av barnevernssaker. (Veileder: Marit Skivenes)

Eva Nabasumba (2017). Implementation of the Right to Children's Participation:The Case of Two Selected Public Primary Schools in Kampala District in Uganda. (Veileder: Marit Skivenes)

Dawit Weldekidan Manna (2017). Assessment of Norway’s integration policy: expectation versus reality – A study of Eritrean refugees in two municipalities.

Thomas Bryde (2017) Når bedriftens ansvar møter statens forpliktelser. Om Norges oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. (Veileder: Thor Øivind Jensen)

Susanne Aase (2017) "Men størst av alt er kjærligheten ...". (Veileder: Thor Øivind Jensen)

Amalie Sandaa Vaage (2017) Endringer i det globale reguleringssystemet for patentering av legemidler i perioden 1970-2017. (Veileder: Thor Øivind Jensen)

Ragnhild Bjørvik Fugle  (2017). Etikk, takk? Integreringa av etiske omsyn i forvaltninga av Statens pensjonsfond utland. (Veileder: Thor Øivind Jensen)

Eivind Nes Otterå (2017). Fiskeridirektoratets tilsynsoppgaver i forbindelse med akvakultur av laksefisk. (Veileder: Thor Øivind Jensen)

Jørgen Sandnes Wincentsen (2017) Tvang eller Omsorg? - En casestudie om praktisering av tvang ved to bofellesskap i Bergen Kommune. (Veileder: Thor Øivind Jensen)

Ole Bjarne Aarsland Hesseberg (2017) Konkurransetilsynets rolle, funksjon og aktualitet. (Veileder: Thor Øivind Jensen)

2016

Annette Pedersen (2016). Nok er nok - En kvalitativ dokumentanalyse av akuttvedtak i den norske barneverntjenesten. (Veileder: Marit Skivenes)

Barbara Ruiken (2016). Power and Politics in Brazilian Jiu-Jitsu Teams(Veileder: Marit Skivenes)

Marie Nellevine Kalvehagen (2016). Varslere – landsforrædere eller helter? Et sammenlignende casestudie av fire profilerte amerikanske varsleres motiver for ekstern varsling. (Veileder: Marit Skivenes)

Anna Josefin Bang (2016). Forholdet mellom rett og demokrati -Hva er rettens rolle i flyktningpolitikken? (Veileder: Marit Skivenes)

Waqas Younis (2016) Stortingets forsøk på regulering av dagligvarebransjen - Berget som fødte en mus. (Veileder: Jan Froestad)

Elin Osnes Strand (2016) Nettverk og koordinering i norsk utviklingssektor. (Veileder: Jan Froestad)

2014

Stine Årnes (2014). En kvantitativ studie om betydningen av rutiner og ytringsklima på varsling i norsk arbeidsliv. (Veileder: Marit Skivenes)