Hjem
Rett, Politikk og Velferd

Pro Bono-gruppen

Pro Bono-gruppen arbeider frivillig med spørsmål knyttet til barns rettigheter. Gruppen er for tiden ikke aktiv.

Bilde med medlemmene i Pro bono-gruppen.
Medlemmene av Pro Bono-gruppen våren 2018.
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Pro bono er et latinsk uttrykk for arbeid som gjøres uten betaling, som en tjeneste til det offentlige samfunnet. I Pro Bono-gruppen anser vi arbeid for barn og unge som en særlig viktig samfunnsoppgave.

Professor Marit Skivenes er leder av gruppen og ansvarlig for forskningen. Medlemmene i gruppen inkluderer ansatte Centre for Research on Discretion and Paternalism, studenter ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, samt andre frivillige som er interessert i barnevern og barns rettigheter.

Tidligere prosjekt
Pro bono gruppen har tidligere arbeidet med et komparativt prosjekt som ser på minoriteters syn på barnevernsthenester i media. Pro Bono-gruppens har også gjennomført  en evaluering av "Mitt Liv" -programmet. "Mitt Liv" er utviklet av Forandringsfabrikken og Barnevernsproffene. Ambisjonen er å endre hvordan barnevernarbeidere jobber, slik at barnet står i sentrum for avgjørelser og praksis i barnevernet. Programmet er iverksatt i mange kommuner i Norge, og Pro Bono-gruppen undersøkte erfaringene med "Mitt liv".

Marit Skivenes og Pro Bono-gruppen ble for dette arbeidet nominert til Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris 2019. Rapporten kan leses via lenken under.